SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


http://www.eds-fundacja.pl
20.07.2022 Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
7-9 września 2022

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw serdecznie zaprasza młodych (18-35 lat) na Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów (FEML) już od szesnastu lat jest Programem Partnerskim Forum Ekonomicznego organizowanego w Krynicy-Zdroju, a od 2020 roku w Karpaczu. FEML to spotkanie młodych ludzi z całej Europy, to miejsce dyskusji o gospodarce, edukacji, ekologii, rynku pracy przedsiębiorczości oraz wyzwaniach stojących przed młodym pokoleniem ekonomistów, przedsiębiorców, dziennikarzy, a także liderów organizacji pozarządowych.

Dotychczas w Forum uczestniczyło ponad 4000 młodych osób z ponad 30 krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu.

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów od początku swojego istnienia dąży do włączania osób młodych do dyskusji na temat przyszłości Europy i świata. W trakcie szesnastu edycji, dzięki przestrzeni do rozmowy, networkingowi i integracji, uczestnicy mogli nawiązać międzynarodowe partnerstwa, zrealizować wspólne projekty, a nawet zdobyć wymarzoną pracę. Przez minione 16 lat, wielokrotnie otrzymywaliśmy informację zwrotną od uczestników, że udział w FEML w sposób znaczący wpłynął na ich dalszą działalność w swoich organizacjach. Program Forum wyposażył ich w wiedzę, pewność siebie, inspiracje do działania oraz dał perspektywy i nowe kontakty. Dzięki temu po latach, wielu uczestników wracało na Forum – jako partnerzy wydarzenia, eksperci i prelegenci.


PORTAL INTERNETOWY FORUM


TERMIN I MIEJSCE XVII FORUM

XVII Forum planowane jest na 7-9 września 2022. Wydarzenie odbędzie się w Jeleniej Górze oraz w Karpaczu.

FORMAT

W tym roku zmieniamy format odbywania się Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Forum będzie wydarzeniem dwudniowym. Panele dyskusyjne oraz debaty Forum Ekonomicznego Młodych Liderów odbywać się będą w Karpaczu, w trakcie Forum Ekonomicznego, 8 września, natomiast pozostałe wydarzenia planujemy zorganizować w Jeleniej Górze lub formule online. Uczestnicy zostaną zakwaterowani dzień wcześniej. W Forum będzie można wziąć udział zarówno stacjonarnie, jak i online.

OBSZARY TEMATYCZNE

 1. Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy w kontekście agresji Rosji na Ukrainę.
 2. Przedsiębiorczość Młodych Liderów a widmo kryzysu gospodarczego
 3. Czy Konflikt zbrojny w Ukrainie wpłynie na wzrost ukraińskich inwestycji w miastach Polski Wschodniej?

MISJA, CELE I ZADANIA FORUM EKONOMICZNEGO MŁODYCH LIDERÓW

Misją Forum jest debata i tworzenie idei dla przyszłości Europy. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów od początku swojego istnienia dążyło do odpowiedniego przygotowania osób młodych do uczestnictwa w dyskusji na temat przyszłości Europy i świata. W swoim celu Forum stawiało sobie konfrontację wiedzy teoretycznej z faktycznymi problemami. Fakt przeniesienia Forum Ekonomicznego do Karpacza pokazał, że Województwo Dolnośląskie może być miejscem edukacji, dyskusji, spotkania, nawiązywania kontaktów, a także rozmów o przyszłości całego świata. W trakcie szesnastu edycji byliśmy świadkami nawiązywania współpracy organizacji z różnych państw europejskich, wymiany doświadczeń, organizowania wspólnych konferencji. Dostawaliśmy informację od uczestników, iż Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w sposób znaczący wpłynęło na ich dalszą działalność w swoich organizacjach. Udział w Forum wyposażył ich w wiedzę, pewność siebie, inspiracje do działania oraz dało perspektywy i nowe kontakty.

W bieżącym roku położymy duży nacisk na to, żeby Forum było miejscem generowania nowych pomysłów dla Europy, która podobnie jak inne organizacje przeżywa w ostatnim czasie trudne chwile. Panująca pandemia koronawirusa sprawiła, iż wszystkie dotychczasowe działania, które sprzyjały networkingowi oraz wydarzenia międzynarodowe zostały przeniesione do wirtualnej rzeczywistości. Wszystkie państwa zmagają się ze skutkami wprowadzonych obostrzeń oraz lock downów. Światowi przywódcy muszą wyznaczyć kierunek gospodarki, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W związku z tym istnieje potrzeba ponownego zdefiniowania roli młodych liderów, ich kompetencji i umiejętności.

Celem głównym tegorocznego Forum jest pobudzenie postaw przedsiębiorczych i rozwój debaty publicznej na tematy ekonomiczne i geopolityczne wśród uczestników Forum z całej Polski i innych krajów europejskich. Cele szczegółowe są następujące:

 1. zwiększenie zainteresowania przedsiębiorczością wśród młodych ludzi, uczestników i odbiorców Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, a także wśród osób, które obejrzą relację z Forum "na żywo" w Internecie;
 2. zwiększenie wiedzy ekonomicznej na temat prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przedsiębiorczości startupowej;
 3. inspirowanie i motywowanie młodych ludzi do tworzenia nowych pomysłów i projektów, które przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnej, w której funkcjonują oraz do rozwoju całego społeczeństwa;
 4. zachęcenie młodych ludzi do dzielenia się dobrymi praktykami w celu wypracowania skutecznych działań, które będą łagodzić skutki pandemii;
 5. zwiększenie wiedzy na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz Europy;
 6. ORGANIZATORZY FORUM EKONOMICZNEGO MŁODYCH LIDERÓW

  Organizatorem Forum Ekonomicznego Młodych Liderów jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw (www.eds-fundacja.pl). Misją Fundacji jest praca na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz solidarności między narodami. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw powstała w 1993 roku i w tym roku obchodzi 29 rocznicę swojej działalności. Popieramy wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspieramy procesy integracji Polski w ramach Unii Europejskiej. Poprzez edukację wszystkich pokoleń wzmacniamy idee demokracji, samorządności, społecznej gospodarki rynkowej, solidarności między narodami oraz porozumienia kultur ponad wszelkimi granicami.

  Jednym z głównych celów Fundacji jest promocja i kształtowanie postaw obywatelskich, a także mobilizowanie obywateli, szczególnie młodego pokolenia do aktywności społecznej i odpowiedzialności za własne wspólnoty.

  Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
  20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/5A
  NIP 946-17-71-036, Regon 430308156, KRS 0000106968
  http://www.eds-fundacja.pl

  UCZESTNICY

  W Forum Ekonomicznym Młodych Liderów udział bierze 250 - 300 uczestników, zarówno z Polski jak i z całej Europy (około 100 osób z Polski i 200 z zagranicy tj. Albania, Armenia, Azerbejdżan, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Cypr, Chorwacja, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kosowo, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Ukraina, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Nasz projekt kierujemy do osób w wieku od 18 do 35 lat.

  Forum to nie tylko uczestnicy, którzy przyjeżdżają do Polski, aby wziąć udział w wydarzeniu, ale także odbiorcy, którzy śledzą debaty online. Uczestnicy FEML wezmą aktywny udział w panelach dyskusyjnych, spotkaniach, warsztatach i debatach stacjonarnie. Natomiast uczestnicy, którzy nie będą mogli przyjechać do Polski obejrzą wszystkie debaty, sesje otwierającą i zamykającą Forum oraz panele dyskusyjne dzięki zalogowaniu się na platformie dostępnej na naszej stronie internetowej. Uczestnikami Forum są młodzi przedsiębiorcy, liderzy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń biznesowych, a także młodzi pracownicy naukowi i dziennikarze.

  Językiem oficjalnym Forum jest język angielski, jednak zapewniamy jednak tłumaczenie symultaniczne paneli dyskusyjnych, wykładów i prezentacji na sali plenarnej na język polski i angielski.

  KOSZTY UCZESTNICTWA W FORUM

  Koszt uczestnictwa w Forum wynosi 200 PLN. Organizatorzy zapewniają uczestnikom 2 noclegi (ze środy na czwartek (z 7 na 8 września 2022 roku) oraz z czwartku na piątek (z 8 na 9 września 2022 r.) udział w sesjach, panelach dyskusyjnych, warsztatach oraz wykładach. Dodatkowo zapewniamy uczestnikom wyżywienie (2 śniadania oraz 2 kolacje, a także wyżywienie w czwartek podczas pobytu w Karpaczu), udział w wieczorze integracyjnym, a także transport lokalny na trasie Jelenia Góra - Karpacz (dojazd i powrót na miejsce i z Forum jest na koszt uczestników).

  KONTAKT

  Do Państwa dyspozycji pozostaje biuro organizacyjne Forum: forum@forum-leaders.eu


  WYŚLIJ MAIL DO ORGANIZATORÓW FORUM
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK