SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


http://www.eds-fundacja.pl
13.09.2022 COVID-19: Drużyna Europy przekazała swoim partnerom 47,7 mld euro na pomoc w walce z pandemią i jej skutkami

Od wybuchu pandemii COVID-19 na początku 2020 r. Unia, państwa członkowskie i europejskie instytucje finansowe – jako Drużyna Europy – wypłaciły 47,7 mld euro na wsparcie dla krajów partnerskich w walce z pandemią i jej skutkami, przekształcając w ten sposób swoje obietnice w konkretne rezultaty. Jest to znacznie więcej niż początkowy pakiet wsparcia w wysokości 20 mld euro zadeklarowany wiosną 2020 r. – obecnie zakładany poziom wsparcia to 53,7 mld euro.

Komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen powiedziała: Mimo że ci, którzy tworzą Drużynę Europy sami borykali się z kryzysem wywołanym pandemią i jego skutkami, jestem dumna, że zdecydowali się połączyć siły i okazać w konkretny sposób solidarność krajom partnerskim. Jako solidny i stały partner Drużyna Europy będzie również nadal wspierać je w radzeniu sobie z nowymi, wieloaspektowymi i globalnymi kryzysami, takimi jak niesprawiedliwe konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Wsparcie w ramach inicjatywy Drużyna Europy otrzymuje ponad 140 krajów partnerskich. Z uruchomionego do tej pory pakietu pomocy o łącznej wartości 53,7 mld euro na dzień 31 grudnia 2021 r. wypłacono 47,7 mld euro, która to kwota rozkłada się następująco:

 • 3 mld euro na pilną odpowiedź na potrzeby humanitarne
 • 10,6 mld euro na wzmocnienie służby zdrowia, sieci wodociągowych i kanalizacji
 • 34,1 mld euro na łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii, w tym utraty miejsc pracy, i edukację.

Z 53,7 mld euro, na które zaciągnięto zobowiązania do końca 2021 r., wypłacono 88,8 proc. W kwietniu 2021 r. wypłaty wyniosły 34 mld euro, natomiast na koniec 2021 r. sięgnęły 47,7 mld euro (+13,7 mld euro).
Na dzień 31 grudnia 2021 r. sytuacja w zakresie wypłat dotyczących zobowiązań przedstawia się następująco:

 • Sąsiedztwo: 13,6 mld z 15,6 mld euro
 • Afryka Subsaharyjska: 8,3 mld z 9 mld euro
 • Bałkany Zachodnie i Turcja: 6,8 mld z 7,6 mld euro
 • Azja i region Pacyfiku: 4 mld z 4,3 mld euro
 • Ameryka Łacińska i Karaiby: 2,5 mld z 3,2 mld euro
 • Afryka, Karaiby i Pacyfik, regionalnie: 539 mln z 743 mln euro
 • Terytoria zamorskie i Grenlandia: 579 mln z 631 mln euro
 • Programy globalne: 8,6 mld z 9,7 mld euro

Kontekst

Pakiet wsparcia „Drużyna Europy” uruchomiono 8 kwietnia 2020 r., aby pomóc krajom partnerskim UE w walce z pandemią COVID-19 i jej skutkami. Zaproponowane wstępnie wsparcie finansowe wynosiło ok. 20 mld euro i łączyło zasoby z UE, jej państw członkowskich i instytucji finansowych, zwłaszcza Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Do stycznia 2021 r. zobowiązania finansowe podwoiły się i wyniosły 40,5 mld euro. W kwietniu 2021 r. sięgnęły kwoty 46 mld euro, by osiągnąć poziom 53,7 mld euro na koniec 2021 r.
To wspólne wsparcie na poziomie światowym koncentruje się na: 1) wyjątkowym wsparciu na zaspokajanie doraźnych potrzeb humanitarnych; 2) wzmacnianiu systemów opieki zdrowotnej, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz systemów żywieniowych oraz 3) łagodzeniu społecznych i gospodarczych skutków pandemii.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa Drużyny Europy
Reakcja instytucji UE na COVID-19 – zestawienie informacji
Reakcja Drużyny Europy na COVID-19 – zestawienie informacji
Reakcja Drużyny Europy na COVID-19 – infografika

Pdf do druku - COVID-19: Drużyna Europy

polski (43.057 kB - PDF)
Pobierz (43.057 kB - PDF)

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK