SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


06.12.2022 Konkurs Nowy Europejski Bauhaus: rozpoczynamy nabór zgłoszeń do edycji 2023!

Komisja rozpoczyna dzisiaj nabór zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu Nowy Europejski Bauhaus. Dwie poprzednie edycje spotkały się z dużym zainteresowaniem: nadesłano ponad 3 tys. zgłoszeń ze wszystkich państw członkowskich UE. W 2023 r. nagrodzimy 15 wzorcowych inicjatyw łączących zrównoważony rozwój, estetykę i inkluzywność – trzy podstawowe wartości nowego europejskiego Bauhausu. Z okazji Europejskiego Roku Umiejętności w przyszłorocznej edycji znajdzie się konkurencja dotycząca edukacji i nauki. Po raz pierwszy przyjmowane będą również zgłoszenia z krajów Bałkanów Zachodnich. Podobnie jak w zeszłym roku, przyznane zostaną specjalne nagrody dla osób poniżej 30. roku życia. Termin składania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2023 r. o godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego.W 2023 r. nagrody zostaną przyznane za zrealizowane projekty oraz koncepcje opracowane przez młodych twórców w czterech kategoriach:

  • Powrót do natury
  • Odzyskanie poczucia przynależności
  • Nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują
  • Potrzeba zapewnienia w ekosystemach przemysłowych długoterminowego myślenia w kategoriach cyklu życia produktu

W każdej z kategorii kandydaci mogą wybrać jedną z trzech równoległych konkurencji:

  • Konkurencja A: „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu” – ukierunkowana na już opracowane i ukończone projekty, w których uzyskano wyraźne, pozytywne rezultaty.
  • Konkurencja B: „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” – poświęcona koncepcjom zgłoszonym przez utalentowanych młodych twórców w wieku do 30 lat. Zgłaszane koncepcje mogą znajdować się na różnych etapach rozwoju, począwszy od pomysłu wraz z konkretnym planem po etap prototypu.
  • Konkurencja C: „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu – Edukacja” – odnosząca się do inicjatyw poświęconych kształceniu i uczeniu się. W tej konkurencji można zgłaszać zarówno projekty ukończone, jak i inicjatywy, które osiągnęły minimalny poziom zaawansowania.

W 2023 r. nagrody trafią do 15 laureatów, którzy oprócz nagrody pieniężnej w wysokości do 30 tys. euro otrzymają pakiet promocyjny umożliwiający dalsze rozwijanie koncepcji i projektów.
Jak wysłać zgłoszenie?

Do udziału w konkursie zapraszamy kandydatów ze wszystkich krajów i środowisk, o ile ich koncepcje i projekty są wdrażane w UE lub w krajach Bałkanów Zachodnich. Wnioski należy składać za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu składania wniosków znajdują się w podręczniku dla osób dokonujących zgłoszenia, dostępnym we wszystkich językach UE i krajów Bałkanów Zachodnich.

Kontekst

Nowy europejski Bauhaus to kreatywna i interdyscyplinarna inicjatywa, która łączy Europejski Zielony Ład z naszymi przestrzeniami życiowymi i doświadczeniami. Inicjatywę stworzono, aby zachęcić wszystkich Europejczyków do myślenia o zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości, pięknej dla oka, umysłu i duszy, oraz do podjęcia działań w celu urzeczywistnienia tej wizji.
Nowy europejski Bauhaus został ogłoszony przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii z 2020 r. i stworzony we współpracy z tysiącami osób i organizacji z Europy i spoza Europy.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi
Podręcznik dla osób dokonujących zgłoszenia, dostępny we wszystkich językach UE i krajów Bałkanów Zachodnich
Strona internetowa konkursu
Strona internetowa nowego europejskiego Bauhausu
Komunikat Komisji w sprawie nowego europejskiego Bauhausu

Cytaty

Cieszę się, że Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu zostaną przyznane już po raz trzeci. Zasadnicze znaczenie ma promowanie innowacyjnych projektów, które pokazują, jak pozytywny wpływ może mieć Europejski Zielony Ład na jakość życia obywateli. Silny nacisk na edukację i uczenie się w ramach Europejskiego Roku Umiejętności wzmocni nasze działania na rzecz przekwalifikowywania i podnoszenia kwalifikacji pracowników, aby sprostać wyzwaniu, jakim jest transformacja ekologiczna.
Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży - 06/12/2022

W 2023 r. konkurs będzie okazją do zaprezentowania inspirujących projektów i koncepcji nowego europejskiego Bauhausu w Europie oraz do odkrywania ogromnej energii, która istnieje w naszym społeczeństwie i którą należy wykorzystać w dążeniu do zrównoważonych, pięknych i inkluzywnych rozwiązań. Przykłady uczenia się i edukacji w duchu nowego europejskiego Bauhausu są niezbędne do prawdziwej transformacji naszych miast i regionów oraz budowania bardziej odpornego społeczeństwa. Mam nadzieję, że w Europejskim Roku Umiejętności te rozwiązania zostaną zastosowane w praktyce.
Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform - 06/12/2022

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK