SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


01.02.2022 Komisja proponuje pakiet nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy o wartości 1,2 mld euro, zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej von der Leyen

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący nowego programu nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy w wysokości do 1,2 mld EUR. Jest on następstwem wcześniejszego wniosku władz Ukrainy i bezpośrednich rozmów między przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Środki z pomocy makrofinansowej zostaną udostępnione Ukrainie w formie długoterminowych pożyczek na bardzo korzystnych warunkach. Przyczynią się one do zwiększenia stabilności makroekonomicznej i ogólnej odporności Ukrainy w kontekście gwałtownego wzrostu niepewności geopolitycznej i jej wpływu na sytuację gospodarczą.

Szybkie przyjęcie tego wniosku przez Radę i Parlament Europejski pozwoli Komisji natychmiast wypłacić Ukrainie pierwszą transzę w wysokości 600 mln EUR. Druga transza zostanie wypłacona po uzyskaniu pozytywnej oceny postępów poczynionych przez władze Ukrainy we wdrażaniu ograniczonej liczby uzgodnionych krótkoterminowych środków politycznych.

W ostatnich latach UE udzieliła już Ukrainie znacznej pomocy. Od 2014 r. UE i europejskie instytucje finansowe przyznały temu krajowi ponad 17 mld EUR w formie dotacji i pożyczek. Kwota ta obejmuje przekazanie Ukrainie kwoty 5,6 mld EUR za pośrednictwem pięciu programów pomocy makrofinansowej w celu wsparcia realizacji szeroko zakrojonego programu reform w obszarach takich jak walka z korupcją, niezależny system sądowy, praworządność oraz poprawa klimatu biznesowego. Komisja wkrótce rozpocznie prace nad dodatkowym, długoterminowym programem pomocy makrofinansowej w celu dalszego wspierania wysiłków modernizacyjnych Ukrainy.

Równolegle z dzisiejszym wnioskiem Komisja postanowiła również znacznie zwiększyć dwustronną pomoc udzielaną Ukrainie w formie dotacji w 2022 r. Wsparcie to przyczyni się do wzmocnienia wysiłków Ukrainy w zakresie budowania państwowości i odporności, uzupełniając tym samym pomoc makrofinansową i przyczyniając się do wzmocnienia ogólnej stabilności tego kraju.

Pełna treść komunikatu: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_674

Więcej informacji

Statement by President von der Leyen on EU financial support for Ukraine
Factsheet – EU solidarity with Ukraine
Macro-Financial Assistance
Macro-Financial Assistance to Ukraine
EU Delegation to Ukraine
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK