SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


18.01.2022 REACT-EU: 136 mln euro na wsparcie sześciu polskich regionów w walce z pandemią koronawirusa oraz na wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej

Komisja przyznała dodatkowe środki w wysokości 136 mln euro na rzecz sześciu programów operacyjnych (PO) objętych Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w Polsce w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU). Środki te pomogą polskim regionom wspierać systemy opieki zdrowotnej w walce z pandemią koronawirusa oraz inwestować w transformację ekologiczną i cyfrową.
Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira stwierdziła: „Po raz kolejny REACT-EU przynosi obywatelom wymierne i praktyczne wsparcie. Przedmiotowe środki pomogą tym polskim regionom przezwyciężyć skutki pandemii i utorują drogę ku sprawiedliwej, cyfrowej i ekologicznej transformacji. Pragnę podziękować władzom polskim za współpracę w uruchomieniu tych środków”. 

  • Małopolsce 33,5 mln euro zwiększy kapitał obrotowy na infrastrukturę zdrowotną i lokalnych przedsiębiorców. Środki te sfinansują kompleksowe wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz poprawią dostępność usług zdrowotnych, na przykład poprzez inwestycje w e-zdrowie. 
  • województwie pomorskim 21,7 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Pomogą one również w przeciwdziałaniu długoterminowym negatywnym skutkom zdrowotnym pandemii COVID-19, zwiększając dostępność i jakość usług rehabilitacyjnych dla pacjentów kardiologicznych, neurologicznych i pacjentów z chorobami płuc cierpiących na powikłania zdrowotne.
  • Województwo zachodniopomorskie otrzymuje dodatkowo 18,7 mln euro. Część tych środków zostanie wykorzystana na inwestycje w lepszy i bardziej odporny system opieki zdrowotnej. Środki te przeznaczone będą głównie na wsparcie infrastruktury szpitali, tak aby długoterminowe usługi diagnostyczne i usługi opieki zdrowotnej mogły być świadczone w bezpieczny sposób zarówno w przypadku zakaźnych, jak i pozostałych pacjentów. Inna część tych środków wesprze zieloną transformację, na przykład energooszczędne renowacje budynków mieszkalnych.
  • województwie lubelskim prawie 26 mln euro zostanie zainwestowane w odnawialne źródła energii oraz w MŚP. Środki te poprawią także dostępność sektora opieki zdrowotnej, dzięki inwestycjom np. w e-zdrowie, tak aby zmniejszyć ryzyko wykluczenia społecznego. Przyczynią się one również do transformacji ekologicznej w regionie, np. poprzez wsparcie energooszczędnej renowacji budynków publicznych.
  • województwie warmińsko-mazurskim 20 mln euro zostanie skierowane na pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników oraz sektora opieki zdrowotnej. Środki te zapewnią również bardzo potrzebne wsparcie na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej i innych podmiotów medycznych świadczących stacjonarne i całodobowe usługi zdrowotne dla pacjentów, w tym rehabilitację po skutkach ubocznych zakażenia COVID-19.
  • województwie świętokrzyskim dodatkowe 15,9 mln euro zostanie w pełni wykorzystane na wsparcie efektywności energetycznej w sektorze publicznym, na przykład na pokrycie zapotrzebowania na ogrzewanie w dwóch największych szpitalach w regionie. 100 proc. przydziału w ramach REACT-EU w regionie zostanie przeznaczone na wydatki związane ze zmianą klimatu.

Przebieg procedury

W ramach Next Generation EU REACT-EU zapewnia uzupełnienie programów polityki spójności o 50,6 mld euro (w cenach bieżących) w latach 2021 i 2022. Środki koncentrują się na wspieraniu odporności rynku pracy, miejsc pracy, MŚP i rodzin o niskich dochodach, a także na tworzeniu przyszłościowych fundamentów zielonej i cyfrowej transformacji oraz zrównoważonej odbudowy społeczno-gospodarczej zgodnie z celami REACT-EU i zaleceniami dla poszczególnych krajów na 2020 r. REACT-EU weszło w życie w dniu 24 grudnia 2020 r. i może finansować wydatki z mocą wsteczną od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dodatkowe informacje

REACT-EU
REACT-EU: pytania i odpowiedzi
Next Generation EU
Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) i inicjatywa inwestycyjna „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+)

REACT-EU: 136 mln euro na wsparcie sześciu polskich regionów Pobierz (42.292 kB - PDF)
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK