SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


http://www.eds-fundacja.pl
16.09.2022 CETA ma pięć lat: uprzywilejowane partnerstwo na rzecz zrównoważonego wzrostu i bezpieczeństwa dostaw

Obchodzimy dziś piątą rocznicę tymczasowego stosowania kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między UE i Kanadą (CETA). CETA jest głównym filarem partnerstwa politycznego, handlowego i gospodarczego między UE i Kanadą.

Umowa pomogła ożywić handel UE z Kanadą oraz zapewniła UE solidne i wiarygodne źródło dostaw kluczowych zasobów, takich jak energia i surowce. Strategiczne partnerstwo UE-Kanada w dziedzinie surowców, zawarte w czerwcu 2021 r., okazało się szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz do spraw handlu Valdis Dombrovskis powiedział: Po tych pięciu latach mamy niepodważalne dowody na to, że CETA przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w UE. CETA to same korzyści. Dzięki niej wymiana handlowa między UE i Kanadą wzrasta. Umowa wspiera aż 700 tys. miejsc pracy w UE. Każdy sektor gospodarki odnosi korzyści. CETA pomogła zacieśnić nasze tradycyjnie silne stosunki z Kanadą, która jest zaufanym partnerem o podobnych poglądach. Współpracowaliśmy nad planami odbudowy gospodarczej, reformą Światowej Organizacji Handlu, działaniami w dziedzinie klimatu, a także stoimy ramię w ramię po stronie Ukrainy. CETA stymuluje handel towarami związanymi z przemysłem ekologicznym i zapewnia nam uprzywilejowany dostęp do energii i surowców, czego dowodem jest imponujący wzrost importu do UE tych ważnych zasobów. Jest to rodzaj dynamicznego partnerstwa, którego dzisiaj potrzebujemy z uwagi na niestabilną sytuację geopolityczną.

CETA przyczyniła się do trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w UE. W ciągu ostatnich pięciu lat dwustronny handel towarami między UE i Kanadą wzrósł o 31 proc. i osiągnął wartość 60 mld euro. W handlu żywnością odnotowano w tym samym okresie jeszcze większy wzrost, bo o 41 proc. Co więcej, od czasu wejścia w życie CETA eksport produktów rolniczych z UE do Kanady wzrósł o 26 proc.

Dwustronny handel usługami wzrósł o 11 proc. Kanadyjskie przedsiębiorstwa inwestują w UE ponad 240 mld euro, tworząc nowe możliwości zatrudnienia, stymulując przedsiębiorczość i przyczyniając się do wzrostu gospodarczego.

CETA jest jedną z najbardziej ekologicznych, najbardziej sprzyjających włączeniu społecznemu i najbardziej zrównoważonych umów handlowych, jakie kiedykolwiek podpisano.

Za sprawą rygorystycznych przepisów dotyczących klimatu, środowiska i pracy ma ona również na celu zwiększenie handlu towarami, technologiami i usługami przyjaznymi dla klimatu. Całkowity dwustronny handel towarami związanymi z przemysłem ekologicznym wzrósł w 2021 r. o 27 proc. z 4,6 mld euro do 5,9 mld euro. CETA ma również na celu wspieranie równości płci i większego uczestnictwa małych przedsiębiorstw.

CETA zapewniła również UE uprzywilejowany dostęp do kanadyjskich surowców: zniosła cła, zakazała kontroli wywozu i zmniejszyła ryzyko związane z łańcuchem dostaw również w czasach wysokiego popytu. W latach 2016–2021 przywóz metali nieszlachetnych z Kanady do UE wzrósł o 143 proc., podczas gdy przywóz minerałów − o 131 proc. Zasoby te mają ogromne znaczenie dla kluczowych sektorów przemysłu w Unii Europejskiej, na przykład dla produkcji akumulatorów w UE.

CETA stworzyła również ramy handlu energią z wiarygodnym partnerem o podobnych poglądach. W latach 2016–2021 import energii z Kanady do UE wzrósł o 70 proc.

Kontekst

CETA to kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą. Stanowi ona podstawę naszych stosunków dwustronnych. Umowa weszła tymczasowo w życie w 2017 r. Pełne wejście w życie nastąpi po jej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie UE zgodnie z ich procedurami krajowymi. Dotychczas umowę CETA ratyfikowało 16 z 27 państw członkowskich.

Więcej informacji:

Strona internetowa DG ds. Handlu poświęcona CETA
Pierwsze pięć lat obowiązywania umowy CETA – zestawienie dotyczące państw członkowskich UE
Pierwsze pięć lat obowiązywania umowy CETA – nagranie wideo
Rejestracja udziału w wydarzeniu hybrydowym na temat CETA 21 września 2022 r.

Pdf do druku

CETA ma pięć lat: uprzywilejowane partnerstwo polski
 (45.297 kB - PDF)
Pobierz (45.297 kB - PDF)

Podobne dokumenty

Factsheet CETA
(3094.742 kB - PDF)
Pobierz (3094.742 kB - PDF)

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK