SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


16.12.2022 Ukraina: UE uzgadnia dziewiąty pakiet sankcji wobec Rosji

Komisja z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Radę dziewiątego pakietu surowych sankcji wymierzonych w Rosję za jej agresję na Ukrainę. Jest to odpowiedź na ciągłą eskalację nielegalnych działań wojennych Rosji przeciwko Ukrainie, zwłaszcza w chwili gdy Rosja celowo atakuje ludność cywilną i infrastrukturę cywilną, próbując sparaliżować kraj na początku zimy.

Dzisiejszy pakiet uzupełnia unijny całkowity zakaz importu ropy naftowej i produktów naftowych z Rosji drogą morską oraz globalny pułap cen ropy naftowej uzgodniony z partnerami z G-7, które obowiązują od 5 grudnia.
Na pakiet składają się konkretnie następujące elementy:

Dodatkowe osoby i podmioty objęte sankcjami

UE dodała prawie 200 kolejnych osób i podmiotów do unijnej listy osób objętych zamrożeniem aktywów. Figurują na niej między innymi rosyjskie siły zbrojne, a także poszczególni oficerowie, firmy przemysłu obronnego, członkowie Dumy Państwowej i Rady Federacji, ministrowie, organy reprezentujące Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy i partie polityczne. Lista obejmuje osoby zaangażowane w brutalne i celowe ataki rakietowe Rosji na ludność cywilną, w porywanie ukraińskich dzieci do Rosji oraz w kradzież ukraińskich produktów rolnych.

Dodatkowe unijne zakazy eksportu

Wprowadzono nowe ograniczenia eksportu w odniesieniu do wrażliwych technologii podwójnego zastosowania i zaawansowanych technologii, które zwiększają zdolności wojskowe i technologiczne Rosji. Obejmuje to silniki do dronów, sprzęt maskujący, dodatkowy sprzęt chemiczny/biologiczny, środki rozpraszania tłumu oraz dodatkowe komponenty elektroniczne stosowane w rosyjskich systemach wojskowych na polu walki.

Oprócz tego najsurowszymi ograniczeniami eksportowymi objęto kolejnych 168 rosyjskich podmiotów ściśle powiązanych z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym, aby odciąć im dostęp do wrażliwych produktów podwójnego zastosowania i zaawansowanych technologii. Aktualnie łączna liczba podmiotów objętych sankcjami wynosi 410. Decyzja ta została podjęta w ścisłej współpracy z naszymi partnerami i obejmuje wojskowych użytkowników końcowych działających w różnych sektorach, takich jak aeronautyka.

Nowe zakazy eksportu obejmą kolejne produkty i technologie przemysłowe, takie jak drony do użytku rekreacyjnego, złożone urządzenia generatorowe, laptopy i elementy przetwarzające dane, obwody drukowane, systemy radionawigacyjne, aparaturę do zdalnego sterowania drogą radiową, silniki lotnicze oraz części silników, kamery i soczewki.

Wydłuża się również lista objętych zakazem usług dla biznesu. Na rzecz Rosji nie można już świadczyć usług w zakresie badań rynku i opinii publicznej, usług w zakresie badań i analiz technicznych ani usług reklamowych.

Dodatkowe zakazy transakcji dla rosyjskich banków

Nałożono sankcje na trzy kolejne rosyjskie banki, w tym na rosyjski Bank Rozwoju Regionalnego, w ramach dalszego paraliżowania bankomatów Putina.

Dodatkowe zakazy wobec rosyjskich mediów

UE wprowadziła również zakaz prowadzenia działalności w UE wobec czterech kolejnych rosyjskich mediów.

Odcięcie Rosji dostępu do dronów

Bezpośredni eksport silników do dronów do Rosji oraz ich eksport do państw trzecich, takich jak Iran, w przypadku których istnieje podejrzenie, że będą one używane w Rosji, jest obecnie ograniczony.

Dodatkowe środki gospodarcze przeciwko rosyjskim sektorom energii i górnictwa

Oprócz już istniejącego zakazu inwestycji w sektorze energetycznym w Rosji zabronione będą również nowe inwestycje UE w rosyjski sektor wydobywczy, z wyjątkiem niektórych surowców.

Więcej informacji
Sankcje UE wobec Rosji okazują się skuteczne. Osłabiają zdolność Rosji do produkcji nowej broni i naprawy już istniejącego uzbrojenia, a także utrudniają jej transport materiałów.
Skutki geopolityczne, gospodarcze i finansowe nieprzerwanej agresji Rosji są oczywiste, ponieważ wojna zakłóciła światowe rynki towarowe, zwłaszcza w przypadku produktów rolno-spożywczych i energii. UE dokłada starań, by jej sankcje nie miały wpływu na eksport energii i produktów rolno-spożywczych z Rosji do państw trzecich.
Jako strażniczka traktatów UE Komisja Europejska monitoruje egzekwowanie unijnych sankcji w całej UE.
UE jest zjednoczona w swojej solidarności z Ukrainą i będzie nadal, wraz ze swoimi partnerami międzynarodowymi, wspierać Ukrainę i jej obywateli, w tym poprzez dodatkowe wsparcie polityczne, finansowe i humanitarne.

Dodatkowe informacje

Notatka prasowa
Strona internetowa Komisji Europejskiej na temat sankcji UE wobec Rosji i Białorusi
Strona internetowa Komisji Europejskiej na temat Ukrainy
Często zadawane pytania: środki ograniczające (sankcje)

Pdf do druku

Ukraina: UE uzgadnia dziewiąty pakiet sankcji wobec Rosji
polski (37.095 kB - PDF)
Pobierz (37.095 kB - PDF)

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK