SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


28.04.2022 3,5 mld EUR dla państw członkowskich na wsparcie w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy

Komisja wypłaciła państwom członkowskim ponad 3,5 mld EUR zaliczek, aby pomóc im w radzeniu sobie z napływem osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Płatności z REACT-EU zostały dokonane w ramach Działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE).

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: „UE solidaryzuje się z Ukrainą w związku z inwazją Rosji, a także z naszymi państwami członkowskimi w ich wysiłkach solidarnościowych mających na celu pomoc ludziom uciekającym przed wojną. Obecnie widzimy kolejny konkretny rezultat naszej solidarności, dzięki mobilizacji funduszy spójności tam, gdzie są najbardziej potrzebne.”

Komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit dodał: „Osoby uciekające przed wojną na Ukrainie potrzebują natychmiastowego wsparcia, aby bezpiecznie odbudować swoje życie. Dzięki tym zaliczkom, państwa członkowskie mogą zaoferować osobom potrzebującym wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę zdrowotną, edukację, pomoc w dostępie do miejsc pracy i inną pomoc”.

Po inwazji Rosji 24 lutego br., Komisja podjęła wszelkie wysiłki, aby wesprzeć ludność cywilną uciekającą przed wojną oraz pomóc państwom członkowskim w ich przyjęciu i zapewnieniu im opieki. W szczególności wprowadziła możliwość elastycznego uruchamiania dostępnych środków z polityki spójności w ramach programów na lata 2014–2020, zapewniła możliwość współfinansowania w wysokości 100 % i zaproponowała zwiększenie o 3,5 mld EUR płatności zaliczkowych w ramach REACT-EU. Państwa członkowskie mogą teraz w pełni wykorzystać możliwości wprowadzone przez Komisję. Wkład UE zmniejszy dodatkowe obciążenie budżetów publicznych państw członkowskich, ponieważ wydatki, które mogą zostać pokryte, są kwalifikowalne z mocą wsteczną od daty inwazji na Ukrainę.

Bardziej szczegółowy podział na poszczególne kraje można znaleźć tutaj.
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK