SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


10.12.2016 XVI Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
"Ja w Unii Europejskiej"

Dnia 9 grudnia 2016 roku odbył się kolejny, XVI Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw wraz z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Lublin oraz z innymi organizacjami.

W tegorocznym zjeździe wzięło udział około 100 osób. Byli to uczniowie oraz nauczyciele działający w szkolnych klubach lub zainteresowani tematyką związana z UE, ze szkół z całej Lubelszczyzny. Głównym tematem tegorocznego spotkania była tożsamość narodowa i solidarność międzynarodowa.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Po powitaniu uczestników przez władze EDS-FNS oraz PIEED Lublin, prowadzący Mariusz Bednarz, zaprosił zgłoszonych uczestników do uczestnictwa w debacie. "Obywatelstwo unijne", "strefa euro", "fala migrantów", „poczucie tożsamości narodowej wśród młodzieży w dzisiejszej UE” – to główne tematy, odnośnie których toczyła się dyskusja. W debacie wzięła udział młodzież i to właśnie jej reprezentanci wypowiadali się na temat poczucia tożsamości narodowej wśród współczesnej młodzieży. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w dyskusji, przedstawiając swoje stanowisko i broniąc poglądów. Okazało się, ze pomimo młodego wieku uczniowie mają bardzo dojrzałe poglądy, potrafią się wypowiadać publicznie i bronić swoich poglądów.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Następną atrakcyjną i wynagradzającą częścią dla uczniów był konkurs w formie QUIZ z pytaniami o ciekawostkach Państw członkowskich.

Kolejnym punktem programu była prezentacja na temat „Co UE może dziś zaoferować młodzieży”, prowadzona przez konsultantkę ED – Monikę Drąg. Prezentacja wzbogacona była materiałami multimedialnymi prezentującymi ofertę edukacyjną UE skierowaną do młodzieży, oraz przykłady projektów międzynarodowych, w które może się angażować młodzież.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie

W trakcie Zjazdu odbyło się także seminarium kontaktowe dla nauczycieli – opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich oraz pracujących z młodzieżą podczas dodatkowych zajęć w szkołach. Podczas seminarium nauczyciele uczestniczący w Zjeździe mieli okazję porozmawiać, wymienić się poglądami o sposobach aktywizacji młodzieży i pracy z młodzieżą, nawiązać współpracę, pomyśleć wspólnie o przedsięwzięciach które mogliby wspólnie realizować. Seminarium był moderowane przez Panią Monikę Drąg z i Olgę Stankowską, przedstawiciela fundacji Nowy Staw.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie

W czasie trwania seminarium dla nauczycieli, wolontariusz fundacji Nowy Staw Klaudia Kozak prowadziła warsztaty „Eurowizja – ja w UE” dla uczniów. Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość wypowiedzieć swoją opinie na temat obecnej sytuacji w Unii Europejskiej. Uczniowie otrzymali materiały plastyczne i w podziale na grupy, za pomocą rysunków mieli opisać swoje oczekiwania i obawy związane z obecną sytuacją w UE. Potem, każda z grup zaprezentowała swoje rysunki i omówiła je, zaś jedna osoba spisywała wszystkie wypowiedzi na karteczki i przyklejała na 1 wspólny rysunek. Na zakończenie Klaudia podsumowała całośc.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Na zakończenie zjazdu zostały ogłoszone wyniki konkursu pt. "Czym jest dla mnie tożsamość narodowa". Celem konkursu było wyłonienie najciekawszego projektu przygotowanego samodzielnie przez uczestników konkursu dotyczącego tematyki współczesnego postrzegania tożsamości narodowej wśród młodzieży. Prace zostały przygotowane wcześniej przez uczniów i przesłane na adres fundacji. Najlepsze zostały nagrodzone.


Organizatorami XIII Regionalnego Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich byli:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin


Patronat nad Zjazdem objęli
Pan Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski oraz
Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty.facebook