SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


06.04.2016 Silniejsze i bardziej inteligentne granice w UE: Komisja proponuje ustanowienie systemu wjazdu/wyjazdu

Komisja Europejska przedstawia dziś swój zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu w celu przyspieszenia, ułatwienia i wzmocnienia procedur odprawy granicznej cudzoziemców podróżujących do UE.

System wjazdu/wyjazdu zmodernizuje zarządzanie granicami zewnętrznymi poprzez zwiększenie jakości i efektywności kontroli oraz będzie stanowić wsparcie dla państw członkowskich w związku z rosnącą liczbą osób wjeżdżających do UE i wyjeżdżających z jej terytorium. Ten wniosek ustawodawczy jest częścią szerszego „pakietu dotyczącego inteligentnych granic” i dotyczy roli systemów informacyjnych, jeśli chodzi o poprawę zarządzania granicami zewnętrznymi, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz lepsze zwalczanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej.

Europejski komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: „Zastosowanie nowych technologii może pomóc w zarządzaniu płynnością przekraczania granicy przez podróżnych przybywających na nasze granice zewnętrzne, a jednocześnie pomoże uporać się z problemami związanymi z nielegalną migracją i poprawić nasze bezpieczeństwo wewnętrzne. Musimy dziś zająć się istotnymi brakami w naszych systemach informacyjnych i podjąć konkretne działania, które sprawią, że nasze granice będą silniejsze, bardziej inteligentne i bardziej skuteczne w sytuacji, kiedy wciąż wzrasta liczba podróżnych przyjeżdżających do UE.”.

Proponowany system wjazdu/wyjazdu umożliwi skuteczne zarządzanie zatwierdzonymi krótkimi pobytami, większą automatyzację kontroli granicznych i skuteczniejsze wykrywanie fałszywych dokumentów i oszustw dotyczących tożsamości. System ten będzie miał zastosowanie do wszystkich obywateli państw trzecich, którzy otrzymali zgodę na krótki pobyt w strefie Schengen (do 90 dni w dowolnym okresie 180 dni).

System będzie rejestrować nazwę i rodzaj dokumentu podróży, dane biometryczne oraz datę i miejsce wjazdu i wyjazdu. Ułatwi to przekraczanie granic przez osoby podróżujące legalnie, wykrywanie osób nielegalnie przedłużających pobyt, a także identyfikację osób przebywających w strefie Schengen bez dokumentów. System ten będzie również rejestrować odmowy wjazdu.

System wjazdu/wyjazdu zastąpi obecny system ręcznego stemplowania paszportów, który jest czasochłonny, nie dostarcza wiarygodnych danych dotyczących przekraczania granicy i nie umożliwia wykrywania osób nielegalnie przedłużających pobyt ani zapobiegania problemom związanym z przypadkami utraty lub niszczenia dokumentów podróży.

Kontekst

Proponowany system przechowuje dane alfanumeryczne i biometryczne (kombinacja czterech odcisków palców i obrazu twarzy). Zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych przewidziane są właściwe środki bezpieczeństwa ochrony danych oraz ścisły system praw dostępu. System składa się z centralnej bazy danych połączonej z krajowymi punktami dostępu. Zapewniona zostanie interoperacyjność między systemem wjazdu/wyjazdu i wizowym systemem informacyjnym (VIS). Projekt rozporządzenia przewiduje, że organy ścigania państw członkowskich oraz Europol będą miały dostęp do systemu wjazdu/wyjazdu na ściśle określonych warunkach.

Pakiet ten obejmuje również zmieniony wniosek w sprawie rozporządzenia zmieniającego kodeks graniczny Schengen, tak aby uwzględnić zmiany techniczne wynikające z proponowanego systemu wjazdu/wyjazdu. Zmiany te oznaczają wprowadzenie systemów samoobsługowych i bramek elektronicznych dostępnych dla obywateli krajów trzecich, co umożliwi automatyczne przetwarzanie niektórych etapów procesu kontroli i tworzenie krajowych programów rejestrowania podróżnych przez państwa członkowskie, które chcą takie programy wdrożyć.

W wydanym jednocześnie komunikacie w sprawie „silniejszych i inteligentnych systemów informacyjnych dla ochrony granic i bezpieczeństwa” przeanalizowano, jak systemy informacyjne mogłyby w skuteczniejszy i wydajniejszy sposób poprawić zarządzanie granicami zewnętrznymi i bezpieczeństwem wewnętrznym w UE. W komunikacie rozważono sposoby usprawnienia istniejących systemów, wskazano na występujące w nich luki oraz podkreślono kluczowe znaczenie interoperacyjności (przy jednoczesnym przestrzeganiu gwarancji ochrony danych).

Dodatkowe Informacje

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu oraz odmowy wjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej, określającego warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008 oraz rozporządzenie (UE) nr 1077/2011

Załącznik

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 399/2016 w związku ze stosowaniem systemu wjazdu/wyjazdu (EES)

Załącznik

ARKUSZ INFORMACYJNY: Silniejsze i bardziej inteligentne granice dla Unii Europejskiej System wjazdu/wyjazdu

NOTATKA PRASOWA Pakiet dotyczący inteligentnych granic: Pytania i odpowiedzi

Komunikat: Silniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne dla ochrony granic i bezpieczeństwa

Komunikat Prasowy: Komisja inicjuje dyskusję na temat przyszłych ram strukturalnych na rzecz silniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych do zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mailARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK