PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.19.01.2016
Komisja chce usprawnić wymianę danych z rejestrów karnych na temat obywateli państw trzecich

Komisja przedstawiła dziś propozycję ułatwienia wymiany danych z rejestrów karnych na temat obywateli państw trzecich w UE poprzez usprawnienie Europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS). Jest to jedno z głównych działań Europejskiej agendy bezpieczeństwa służącej poprawie współpracy organów krajowych w celu zwalczania terroryzmu i innych form poważnej przestępczości transgranicznej. Inicjatywa ta ma zapewnić wykorzystanie pełnego potencjału ECRIS, który już teraz ułatwia wymianę danych z rejestrów karnych na temat obywateli UE.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, skomentowała: „Listopadowe ataki w Paryżu potwierdzają pilna potrzebę ściślejszej i sprawniejszej współpracy organów wymiaru sprawiedliwości w całej UE. ECRIS to ważne narzędzie w walce z przestępczością transgraniczną, ponieważ umożliwia on państwom członkowskim wymianę informacji na temat wyroków skazujących wydanych gdziekolwiek w UE. Nasza dzisiejsza propozycja dotyczy uwzględnienia w ECRIS wyroków skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich. Sędziowie, prokuratorzy i funkcjonariusze policji będą mogli łatwiej przekazywać sobie te informacje, co usprawni w całej Unii współpracę w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom w UE. Uwzględnianie odcisków palców obywateli państw trzecich daje solidne narzędzie przeciwdziałania wykorzystywaniu fałszywych dokumentów tożsamości”.

Utworzony w 2012 r. ECRIS umożliwia krajowym organom wymiaru sprawiedliwości uzyskiwanie – na potrzeby postępowań sądowych lub do innych celów, np. postępowań karnych – informacji na temat wyroków skazujących wydanych wobec obywateli innych państw członkowskich. System ten zapewnia szybką i skuteczną wymianę informacji między organami krajowymi, co usprawnia zapobieganie przestępczości transgranicznej i terroryzmowi oraz pozwala efektywniej je zwalczać. Obecnie państwa członkowskie wymieniają rocznie za pośrednictwem ECRIS około 288 000 wiadomości na temat wyroków skazujących wydanych w całej UE.

W ramach Europejskiej agendy bezpieczeństwa Komisja podejmuje działania polegające na ułatwieniu wyszukiwania w ECRIS informacji o wyrokach skazujących wydanych w UE wobec obywateli państw trzecich, w celu dostosowania się do nowych i zmieniających się zagrożeń. Zapewni to objęcie systemem wymiany danych z rejestrów karnych zarówno informacji dotyczących obywateli UE, jak i obywateli spoza UE, przynosząc następujące korzyści:

Kontekst

Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) utworzono w 2012 r. na podstawie decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW oraz decyzji Rady 2009/316/WSiSW. Celem tego systemu jest umożliwienie państwom członkowskim skutecznej wymiany informacji na temat wydanych w UE wyroków skazujących za przestępstwo. ECRIS stanowi kluczowy element priorytetowego dla Komisji obszaru wspólnej przestrzeni sprawiedliwości i praw podstawowych, jak również Europejskiej agendy bezpieczeństwa (IP/15/4869), w której wyraźnie wezwano do ujęcia w ECRIS danych dotyczących obywateli państw trzecich w celu sprawniejszego zapobiegania przestępczości transgranicznej i terroryzmowi oraz skuteczniejszego ich zwalczania.

Dalsze działania

Komisarz Vĕra Jourová przedstawi wniosek w tej sprawie na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 26 stycznia 2016 r. Wniosek ten zostanie następnie poddany debacie przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Po zakończeniu procesu ustawodawczego odnośna dyrektywa wejdzie w życie rok po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Komisja będzie uważnie monitorować jej stosowanie w celu zweryfikowania jej skuteczności.

Dodatkowe informacje

 

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

 PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY