PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.06.12.2016
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

W dniach 5–9 grudnia 2016 r. Komisja Europejska organizuje pierwszy Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, aby zachęcić ludzi do odkrywania, wykorzystywania i doskonalenia swoich talentów i umiejętności poprzez kształcenie zawodowe. Jest to jedno z kluczowych działań zaproponowanych przez Komisję w ramach Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności, zaprezentowanego w czerwcu tego roku. 

Podczas Tygodnia Umiejętności Zawodowych Komisja prezentuje wartościowe inicjatywy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), aby wreszcie wyposażyć ludzi w umiejętności potrzebne na szybko zmieniającym się rynku pracy. W całej Europie odbywa się ponad 650 imprez – we wszystkich 28 państwach członkowskich, w państwach EFTA i w krajach kandydujących do UE, ukazując kluczową rolę kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie wspierania umiejętności, tworzenia miejsc pracy, innowacji i konkurencyjności. Listę imprez organizowanych w poszczególnych krajach znaleźć można na tej stronie

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: „Ten europejski tydzień zwraca uwagę na doskonałość w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego. Kształcenie i szkolenie zawodowe sprawia, że młodzi ludzie szybciej znajdują zatrudnienie, i mogą one być dla każdego mądrym wyborem ułatwiający karierę zawodową. Uczynienie z kształcenia i szkolenia zawodowego pierwszej, a nie drugiej opcji wyboru stanowi podstawę Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności Komisji Europejskiej. “ 

Zdobywanie umiejętności zawodowych może pozwolić na zdobycie dobrego zatrudnienia, wyrobić ducha przedsiębiorczości, otworzyć atrakcyjne i pasjonujące możliwości kariery zawodowej oraz dać możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz przekwalifikowania się. Komisja zaprosiła do udziału wszystkie zainteresowane strony: uczniów, rodziców, przedsiębiorstwa, organizacje biznesowe, partnerów społecznych, organizatorów kształcenia i szkolenia, organizacje kształcenia dorosłych, naukowców, doradców zawodowych, podmioty sektora publicznego i ogół społeczeństwa. 

Wydarzenia na szczeblu europejskim obejmują europejskie forum biznesowe na temat kształcenia i szkolenia zawodowego, konferencję na temat umiejętności osób dorosłych, spotkanie z zainteresowanymi stronami europejskiego sojuszu na rzecz przyuczania do zawodu, forum przedstawicieli nauki zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, forum instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego i instytucji szkolnictwa wyższego oraz forum sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych. Zakończenie tygodnia obejmować będzie przyznanie nagród za doskonałość i jakość w różnych kategoriach kształcenia i szkolenia zawodowego i prezentację dużych projektów, które otrzymały zarówno dofinansowanie unijne, jak i krajowe. 

Kontekst 

Poprzez Nowy europejski program na rzecz umiejętności Komisja nadała nowy impuls działaniom na rzecz podnoszenia świadomości młodych ludzi, ich rodziców oraz wszystkich innych osób uczących się, że kształcenie i szkolenie zawodowe mogą być równie atrakcyjną drogą do kariery, jak tradycyjna ścieżka kształcenia od szkoły średniej do studiów uniwersyteckich. W organizowanym przez siebie Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych, Komisja kładzie nacisk na kształcenie i szkolenie zawodowe jako opcję prowadzącą do dobrej jakości ofert zatrudnienia, dobrego wynagrodzenia i rozwoju kariery zawodowej. W tym kontekście kształcenie i szkolenie zawodowe stanowią ważny wkład w realizację strategicznych priorytetów Komisji dotyczących konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia. Uczynienie z kształcenia i szkolenia zawodowego pierwszej opcji wyboru stanowi kluczowy element Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności zaprezentowanego w czerwcu 2016 r. 

Komisja zachęca zainteresowane strony w całej Europie do organizowania imprez i wydarzeń, takich jak Dni Otwarte oraz do promowania w tym okresie skutecznych programów kształcenia i szkolenia zawodowego lub innych działań uświadamiających. 

Oto kilka przykładów:

Tydzień zorganizowano przy silnym zaangażowaniu i wsparciu ze strony Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) i Europejskiej Fundacji Kształcenia.

Dodatkowe informacje

NOTATKA PRASOWA

Wiadomości na stronie internetowej DG EMPL

Marianne Thyssen na Facebooku i Twitterze, #EUVocationalSkills

Kontakty z mediami:

 PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY