SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


08.01.2016 Od Afganistanu po Zambię

Marjeta Jager, Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju, będzie gościem specjalnym konferencji "Od Afganistanu po Zambię. Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku?", która odbędzie się w Warszawie w czwartek 21 stycznia 2016 r.

Jednym z organizatorów wydarzenia jest Komisja Europejska w Polsce. W debacie uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele polskiego MSZ, ONZ, Banku Światowego, akademicy i eksperci organizacji pozarządowych. Zainteresowanych udziałem prosimy o zarejestrowanie się do 18 stycznia..

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,
Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz
Fundacja Collegium Interethnicum 

zapraszają na międzynarodową konferencję

OD AFGANISTANU PO ZAMBIĘ 

JAKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA PO 2015 ROKU?

Termin konferencji

21 stycznia 2016 r., godz. 9.00-17.00

Miejsce konferencji

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wójcickiego 1/3 bud. 21, Aula Schumana, 01-938 Warszawa

Rejestracja: http://wspolpraca-rozwojowa.evenea.pl/

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie rejestracyjnej.

Tematem konferencji, organizowanej w ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju, jest międzynarodowa współpraca rozwojowa, w szczególności perspektywy zmian w tej dziedzinie po 2015 roku. Przyjęta w 2000 r. Deklaracja Milenijna, będąc formą zobowiązania społeczności międzynarodowej z zakresu współpracy rozwojowej oraz globalnego partnerstwa pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, stanowi unikatowy przykład współpracy międzynarodowej.

Rok 2015 – jako termin realizacji Milenijnych Celów Rozwoju – przyczynił się do pogłębienia dyskusji nad oceną dotychczasowych efektów współpracy rozwojowej, jej ewolucji, jaka zachodzi od początku XXI wieku oraz nowych założeń mających być podstawą współpracy rozwojowej po tym okresie. Jest to również dobry moment do podjęcia debaty nad aktualnym stanem oraz perspektywą polityki rozwojowej największego z donatorów, jakim jest Unia Europejska, a także państw takich jak Polska, które pomimo wielu własnych wyzwań gospodarczych coraz aktywniej zabierają głos w międzynarodowej dyskusji na temat współpracy rozwojowej.

O tym Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku? rozmawiać będą przedstawiciele instytucji świadczących międzynarodową pomoc rozwojową, w tym Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego oraz środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych. Gościem specjalnym będzie Marjeta Jager, Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju.


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK