PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.21.04.2016
Torowanie drogi ku unii bezpieczeństwa

Komisja rozpoczyna dzisiaj przygotowywanie planu działań na rzecz utworzenia prawdziwej i skutecznej unii bezpieczeństwa państw UE – w oparciu o Europejską agendę bezpieczeństwa przedstawioną 28 kwietnia 2015r. Chociaż w pierwszej kolejności odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na państwach członkowskich, zagrożeń o wymiarze międzynarodowym, takich jak terroryzm, nie da się skutecznie rozwiązać bez wspólnego europejskiego podejścia.

Na szczeblu europejskim tworzone są niezbędne instrumenty, infrastruktura i odpowiednie warunki, tak, aby umożliwić władzom krajowym skuteczną współpracę, która pozwoli stawić czoła wspólnemu wyzwaniu. Jednak pełna wartość dodana polityki bezpieczeństwa Unii zależy w znacznym stopniu od wykorzystywania tej struktury do usunięcia braków w zakresie kwestii operacyjnych i posiadanych informacji. Wymaga to poważnych zmian na szczeblu państw członkowskich i ich organów ścigania, ściśle współpracujących z unijnymi agencjami.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział: „Terroryzm nie zna granic. Władze krajowe są odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne. Powinny one jednak móc sprawniej współpracować, aby zapobiegać terroryzmowi oraz ścigać sprawców. UE może i powinna zapewnić do tego odpowiednie ramy i instrumenty, ale najistotniejsze jest to, jak państwa członkowskie je wykorzystają. Organy ścigania we wszystkich państwach członkowskich UE powinny «myśleć po europejsku» i «działać po europejsku», ponieważ bezpieczeństwo wewnętrzne to wspólna odpowiedzialność”.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos dodał: „Celem Uniii Europejskiej jest stworzenie dla swoich obywateli przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, bez granic wewnętrznych. Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszczególnych państwach członkowskich to bezpieczeństwo wewnętrzne wszystkich państw członkowskich. Rozdrobnienie sprawia, że stajemy się podatni na zagrożenia. Jak to pokazały niedawne ataki w kilku państwach członkowskich, jest ono w pełni wykorzystywane przez terrorystów i przestępców. Musimy rozwiązać ten problem i skupić nasze wysiłki na konkretnych działaniach, aby zrealizować w UE prawdziwą unię bezpieczeństwa”.

W unii bezpieczeństwa funkcjonariusze policji w każdym państwie członkowskim powinny automatycznie dzielić się odpowiednimi informacjami z kolegami z innych państw członkowskich. W komunikacie przyjętym w dniu dzisiejszym przez Komisję podsumowano postępy w działaniach prowadzonych w ramach Europejskiej agendy bezpieczeństwa, wskazano braki wdrożeniowe w walce z terroryzmem oraz określono działania, które należy podjąć w celu zlikwidowania tych braków. Przedstawiono w nim plan działania określający szereg obszarów priorytetowych w walce z terroryzmem, w których niezbędne jest przyjęcie i wdrożenie środków zaproponowanych przez Komisję oraz podjęcie dalszych działań. Środki te, mające na celu podniesienie zbiorowego potencjału niezbędnego, by umożliwić walkę z zagrożeniem terrorystycznym, obejmują:

Kontekst

Komisja Europejska przyjęła w dniu 28 kwietnia 2015 r. Europejską agendę bezpieczeństwa określającą główne działania mające na celu zapewnienie skutecznego reagowania UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej w latach 2015–2020. Agenda stanowi spełnienie zobowiązań zawartych w wytycznych politycznych przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera i jest głównym elementem odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, która została przyjęta przez Radę w dniu 16 czerwca 2015 r.

Od przyjęciu Agendy poczyniono w jej realizacji znaczne postępy. Obszary szczególnie istotne wzmocnione zostały przez plan działania przyjęty w grudniu 2015 r. w sprawie broni palnej i materiałów wybuchowych, a w lutym 2016 r. w sprawie zaostrzenia walki z finansowaniem terroryzmu, jak również w komunikacie z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie silniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych w dziedzinie granic i bezpieczeństwa.

Niedawne wydarzenia wykazały konieczność zintensyfikowania działań i przyspieszenia wdrażania określonych w agendzie konkretnych działań. Po atakach terrorystycznych w Brukseli Parlament Europejski, unijni ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz Komisja podkreślili swoją determinację, aby przyspieszyć wdrożenie przewidzianych środków i wzmocnić walkę z terroryzmem. Przyjęty dziś komunikat podsumowuje rok po zaprezentowaniu Agendy postępy poczynione w jej wdrażaniu w odniesieniu do wkładu UE na rzecz krajowych działań związanych ze zwalczaniem terroryzmu.

Dodatkowe informacje

NOTATKA PRASOWA: realizacja europejskiej agendy bezpieczeństwa pytania i odpowiedzi

Komunikat: Realizacja Europejskiej agendy bezpieczeństwa w celu zwalczania terroryzmu i utorowania drogi ku rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa

Załącznik

Europejska agenda bezpieczeństwa

Komunikat prasowy: Europejska agenda bezpieczeństwa – Komisja podejmuje działania w celu zwalczania terroryzmu oraz nielegalnego handlu bronią palną i materiałami wybuchowymi

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu

Unijny plan działań w celu ograniczenia nielegalnego handlu bronią palną i materiałami wybuchowymi

Komunikat prasowy: Plan działania Komisji Europejskiej na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu

ARKUSZ INFORMACYJNY: Zwalczanie finansowania terroryzmu

Komunikat prasowy: Silniejsze i bardziej inteligentne granice w UE: Komisja proponuje ustanowienie systemu wjazdu/wyjazdu

Komunikat prasowy: Komisja inicjuje dyskusję dotyczącą przyszłych ram na rzecz silniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych do zarządzania granicami i bezpieczeństwa wewnętrznego

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

 PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY