SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


01.03.2016 Platformy startowe dla nowych pomysłów – ruszył program dla młodego biznesu

We wtorek 1 marca ruszyły nabory do programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów". To kompleksowy program wspierania startupów, realizowany w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020. Pomoże on młodym ludziom (do 35 roku życia) przekształcić pomysł w innowacyjny biznes.

Nabór do trzech Platform startowych – Hub of Talents, TechnoparkBiznesHub, Connect – będzie prowadzony w trybie ciągłym do końca kwietnia 2017 r. za pośrednictwem strony internetowej www.PlatformyStartowe.gov.pl. Pomysły mogą zgłaszać zarówno pojedyncze osoby jak i zespoły. Ważne, aby zgłaszany pomysł nie był przedmiotem już prowadzonej działalności gospodarczej pomysłodawców.

Zainteresowani udziałem w Platformie startowej wypełniają kwestionariusz zgłoszeniowy na portalu www.PlatformyStartowe.gov.pl. Jeżeli pomysł zostanie pozytywnie oceniony w ramach wstępnej weryfikacji, kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z doświadczonymi przedsiębiorcami i ekspertami, przed którymi w szczegółach zaprezentują swój pomysł. Zakwalifikowani do programu Platform, w pierwszym kroku rejestrują w Polsce Wschodniej przedsiębiorstwo typu startup w formie spółki z o.o. Startup zostanie objęty kompleksową i profesjonalną opieką Platformy startowej, o udział w której ubiegał się pomysłodawca. Wsparcie obejmować będzie m.in. mentoring, coaching i inne specjalistyczne usługi (np. technologiczne, inżynierskie, wzornicze, marketingowe czy prawne) wynikające z indywidualnych potrzeb startupu. Dzięki takiemu wsparciu Platform, startup będzie efektywnie pracować nad stworzeniem modelu biznesowego, w tym produktu gotowego do wejścia na rynek. Mając dopracowany innowacyjny produkt i przygotowany rentowny model biznesowy, młodzi przedsiębiorcy w drugiej części programu od czerwca br., będą mogli ubiegać się nawet o 800 tys. bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności biznesowej.

Jedną z platform startowych jest „CONNECT” prowadzona przez Lubelski Park Naukowo - Technologiczny (LPNT). Wspiera osoby, które mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą go realizować. Ludzie, którzy chcą wziąć swoją przyszłość we własne ręce, a LPNT będzie ich wspierać w tworzeniu biznesu. 

Pomysłodawcom, którzy zgłoszą się do platformy startowej CONNECT, organizatorzy gwarantują udział w trzydniowym zjeździe zerowym kick off session, a także 6 dwudniowych zjazdów o następującej tematyce: praca nad pomysłem metodą Lean Canvas, Business Model Canvas, zarządzanie firmą, zarządzanie HR, team building, leadership,UX, wycena projektu, przygotowanie do spotkań z inwestorem, crowdfunding, branding, marketing, sprzedaż, rynki zagraniczne, prawne aspekty prowadzenia firmy, finanse i księgowość, negocjacje. Dla uczestników tego programu akceleracyjnego LPNT przygotował również warsztaty teambuildingowe, warsztaty pitchingu, indywidulane sesje mentorskie oraz wsparcie w zakresie kwestii formalnych, wynikających z regulaminu projektu i umowy na inkubację oraz procesu zakładania spółki, a także regularne spotkania indywidualne z opiekunami startupów.

Na uczestników programu czekają również autorskie formy wsparcia „Szef” oraz „Ścieżka VC”, które LPNT wdraża dzięki partnerstwu z przedstawicielami dużych firm oraz funduszami Venture Capital.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Lubelski Park Naukowo - TechnologicznyOd 1 marca można zgłaszać swój pomysł na produkt i innowacyjny biznes do Platform startowychw Polsce Wschodniej

Od 1 marca 2016 r. młodzi ludzie (do 35 r.ż.), którzy mają pomysł na innowacyjny biznes mogą zgłaszać się do kompleksowego programu wspierającego powstawanie i rozwój startupów w Polsce Wschodniej – Platformy startowe dla nowych pomysłów. Nabór do trzech Platform startowych – Hub of Talents, TechnoparkBiznesHub, Connect – prowadzony będzie w trybie ciągłym za pośrednictwem strony internetowej: www.PlatformyStartowe.gov.pl. Pomysły mogą zgłaszać zarówno pojedyncze osoby jak i zespoły. Ważne, aby zgłaszany pomysł nie był przedmiotem już prowadzonej działalności gospodarczej pomysłodawców.
Zainteresowani udziałem w Platformie startowej wypełniają kwestionariusz zgłoszeniowy, w którym opisują swój pomysł, za pośrednictwem strony www.PlatformyStartowe.gov.pl. Jeżeli pomysł zostanie pozytywnie oceniony w ramach wstępnej weryfikacji, kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z doświadczonymi przedsiębiorcami i ekspertami, przed którymi w szczegółach zaprezentują swój pomysł. Zakwalifikowani do programu Platform, w pierwszym kroku rejestrują w Polsce Wschodniej przedsiębiorstwo typu startup w formie spółki z o.o. Startup zostanie objęty kompleksową i profesjonalną opieką Platformy startowej, o udział w której ubiegał się pomysłodawca. Wsparcie obejmować będzie m.in. mentoring, coaching i inne specjalistyczne usługi (np. technologiczne, inżynierskie, wzornicze, marketingowe czy prawne) wynikające z indywidualnych potrzeb startupu. Dzięki takiemu wsparciu Platform, startup będzie efektywnie pracować nad stworzeniem modelu biznesowego, w tym produktu gotowego do wejścia na rynek.

1 marca rusza www.PlatformyStartowe.gov.pl -
strona internetowa, prezentująca m.in. ofertę Platform startowych w Polsce Wschodniej

Strona internetowa programu Platform startowych www.PlatformyStartowe.gov.pl zostanie uruchomiona wraz z naborem pomysłów, tj. 1 marca br. Znajdą się na niej m.in. informacje na temat programu inkubacji, w tym zakres usług podstawowych i specjalistycznych oferowanych uczestnikom oraz informacje o mentorach. Strona zawierać będzie także szczegółowe informacje dotyczące oferty trzech Platform startowych w Polsce Wschodniej, na podstawie których pomysłodawca sam zdecyduje, do której z Platform chciałby trafić. www.PlatformyStartowe.gov.pl prezentować będzie także aktualności z realizacji programu w poszczególnych platformach.

W Polsce Wschodniej wsparcie oferują trzy Platformy startowe (zobacz mapka):

Hub of Talents

animator: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
pozostałe miejsca inkubacji pomysłów:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
Elbląski Park Technologicznego
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o.

TechnoparkBiznesHub

animator: Kielecki Park Technologiczny
pozostałe miejsca inkubacji pomysłów:
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny,
Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli;

Connect

animator: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
pozostałe miejsca inkubacji pomysłów:
Regionalny Park Przemysłowy w Świdniku
Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

Prowadzenie polityki „miasta przyjaznego startupom” daje obopólne korzyści, gdyż wspieranie środowiska startupowego to nowe miejsca pracy, dodatkowe dochody z podatków i napływ kapitału inwestycyjnego.

Dla powodzenia Platform startowych istotne jest wykreowanie ekosystemu startupowego – otoczenia przyjaznego dla prowadzenia i rozwijania młodej przedsiębiorczości typu startup, tworzonego przez ośrodki innowacji, uczelnie, władze miast, przedsiębiorców oraz inwestorów.

Miasta coraz lepiej rozumieją swoją rolę w kształtowaniu korzystnego klimatu dla innowacyjnego biznesu, bo to od ich atrakcyjności zależy decyzja o miejscu zamieszkania i lokowania działalności przez przedsiębiorcę. Polityka „miasta przyjaznego startupom” to m.in. wspieranie lokalnych inicjatyw startupowych, zachęcanie do tego także dużych firm i korporacji oraz promowanie przedsiębiorczości startupowej. We wszystkich miastach wspierających przedsięwzięcie powołano tzw. oficera startupowego odpowiedzialnego za koordynację współpracy administracji lokalnej ze społecznością startupową. Ponadto miasta udostępnią nieodpłatnie swoje lokale na potrzeby eventów oraz będą promować przedsiębiorczość typu startup. Rzeszów i Suwałki oferują ułatwienia w dostępie do żłobków, przedszkoli i szkół dla dzieci przedsiębiorców lokujących firmy na ich terenie. W Kielcach opiekun startupu w ramach tzw. softlandingu pomoże w znalezieniu mieszkania, a w Lublinie uruchomiona została Karta Biznes Benefit uprawniająca do korzystania z licznych ulg na różnego rodzaju usługi. To tylko przykłady a oferta miast stale się rozwija.

Animatorzy Platform Startowych

Hub of talents

Program akceleracji koordynowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny na terenie Białegostoku, Olsztyna, Elbląga, Ełku, Suwałk i Łomży. Program zakłada przekształcenie co najmniej 30 pomysłów biznesowych w produkty oraz usługi, które z powodzeniem będą konkurować na rynku.

Wśród inicjatyw przygotowanych przez Platformę warto wyróżnić Cykle inkubacji, które odbędą się w 5 miastach. Ich uczestnicy będą mogli liczyć na szereg udogodnień przygotowanych przez władze lokalne. Dzięki współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, młodzi przedsiębiorcy zostaną wyposażeniu również w wiedzę z zakresu wykorzystania technologii teleinformatycznych.

Do współpracy przy realizacji programu inkubacji zaangażowanych zostało ponad 50 podmiotów, w tym jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, fundusze kapitałowe, sieci aniołów biznesu, samorządy gospodarcze, klastry, instytucje otoczenia biznesu oraz duże przedsiębiorstwa.

TechnoparkBiznesHub

Program akceleracji koordynowany przez Kielecki Park Technologiczny na terenie Kielc, Rzeszowa i Stalowej Woli. Z kompleksowego wsparcia skorzysta aż 60 startupów, które zostaną zakwalifikowane do projektu. Dzięki  indywidualnej ścieżce inkubacji minimum połowa z nich będzie gotowa do wejścia na rynek z innowacyjnym produktem.

Oprócz palety usług prawnych, marketingowych, księgowych czy podatkowych, Platforma TechnoparkBiznesHub przygotowała dla młodych przedsiębiorców m.in. prowadzony we współpracy z miastem Kielce program Soft landing for startups oferujący pomoc w znalezieniu mieszkania, szkoły, przedszkola i lekarza czy Kartę Młodego Przedsiębiorcy zapewniającą system atrakcyjnych zniżek. Dodatkowo, każdy startup otrzyma szansę, by zaprezentować swój pomysł w tzw. Strefie Startupu utworzonej specjalnie do tego celu na terenie Targów Kielce S.A.

Ekosystem zbudowany wokół Platformy TechnoparkBiznesHub tworzy kilkanaście instytucji, w tym uczelnie wyższe, fundusze inwestycyjne, regionalne izby gospodarcze, sieci aniołów biznesu, stowarzyszenia przedsiębiorców oraz duże firmy.

Connect

Program akceleracji koordynowany przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny na  terenie Lublina, Zamościa, Świdnika, Tarnobrzegu. Dzięki profesjonalnemu wsparciu przygotuje ponad 60 startupów gotowych do wejścia na rynek.

Wśród wielu inicjatyw ułatwiających start w biznesie szczególnie inspirujące dla młodych przedsiębiorców będą: Karta Biznes Benefit w Lublinieuprawniająca do korzystania z atrakcyjnych ulg oraz zwolnień, a także możliwość udziału w dwóch programach: Szef oraz Ścieżka VC, które pomogą w zdobyciu szerokich kontaktów oraz wiedzy niezbędnej w tworzeniu modelu biznesowego.

Ekosystem zbudowany wokół Platformy tworzy 40 instytucji, w tym inkubatory przedsiębiorczości, fundusze Venture Capital, samorządy terytorialne, fundusze pożyczkowe, uczelnie wyższe, a także inne instytucje otoczenia biznesu z całego terenu województwa lubelskiego oraz północno-zachodniej części województwa podkarpackiego.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK