PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.05.09.2016
Tablica wyników dla rynków konsumenckich 2016

Komisja Europejska opublikowała dziś tablicę wyników dla rynków konsumenckich 2016, która monitoruje ratingi unijnych konsumentów, pokazujące działanie 42 rynków towarów i usług. Sytuacja na rynku poprawiła się, ale należy podjąć dalsze działania w sektorze telekomunikacyjnym i energetycznym. Tablice wyników dla rynków konsumenckich stanowią przegląd sposobu działania jednolitego rynku dla konsumentów w UE.

Zgodnie z tymi ratingami sytuacja na rynku poprawiła się od czasu ostatniej tabeli w 2014 r. Tendencja wzrostowa obserwowana od 2010 r. przyspiesza, przy czym rynki usług finansowych wykazują największe postępy. Trzy największe rynki towarów to dla konsumentów rynek książek, czasopism i gazet, rynek towarów służących rozrywce (np. zabawki i gry) oraz rynek dużych artykułów gospodarstwa domowego, takich jak lodówki. W odniesieniu do usług, trzy wiodące rynki konsumenckie to rynek związany z rekreacją, od zakwaterowania wakacyjnego i usług kulturalno-rozrywkowych do usług sportowych takich jak sale gimnastyczne.

Z tegorocznej tablicy wyraźnie wynika, że przyjazne dla konsumenta zasady, reformy rynkowe, jak również skuteczne egzekwowanie zasad ochrony konsumentów doprowadziły do zwiększenia zaufania konsumentów do rynków”, powiedziała Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci. „Musimy utrzymać tę pozytywną tendencję, zwłaszcza w przypadku rynków, które nadal nie spełniają oczekiwań konsumentów, takich jak telekomunikacja i energetyka. Dlatego właśnie konsumenci stanowią centralny element projektów priorytetowych Komisji, takich jak jednolity rynek cyfrowy i unia energetyczna.

Konsumenckie tablice wyników są wykorzystywane przez krajowych decydentów i zainteresowane strony, aby ocenić wpływ polityki na przestrzeni czasu oraz porównać sytuację w poszczególnych państwach członkowskich. Komisja wykorzystuje dane z tablicy wyników dla rynków konsumenckich do opracowywania swojej polityki.

Rynki radzą sobie lepiej, gdy konsumenci pewniej się czują. Przykładowo, niskie zaufanie konsumentów do usług finansowych doprowadziło do dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego. Teraz, kiedy przedmiotowy akt prawny wszedł w życie, obserwujemy coraz większe zaufanie do tego sektora. Konsumenci napotykają trudności w kwestiach dotyczących rynków telekomunikacyjnych. Komisja przedstawi wniosek w tej dziedzinie w celu rozwiązania tych problemów. Przedstawione ostatnio przez Komisję wnioski w sprawie umów dotyczących treści cyfrowych mają na celu poprawę zaufania konsumentów do transgranicznych zakupów internetowych.

Tablica wyników dla rynków konsumenckich potwierdza wyniki europejskiego semestru: sektory takie jak przewozy kolejowe czy zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną wymagają w niektórych krajach reform strukturalnych, ponieważ ich ocena jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych państwach członkowskich.

Główne wnioski z tablicy wyników dla rynków konsumenckich 2016:

Kontekst

Tablice wyników dla rynków konsumenckich stanowią przegląd sposobu działania jednolitego rynku dla konsumentów w UE. Publikowane od 2008 r., mają one zapewnić lepsze monitorowanie wyników dotyczących konsumentów i stanowić podstawę dowodową kształtowania polityki. Istnieją dwa rodzaje tablic wyników, publikowane co dwa lata w oparciu o zakrojone na szeroką skalę badania ankietowe:

- Tablica wyników dla rynków konsumenckich śledzi wydajność ponad 40 rynków konsumenckich na podstawie kluczowych wskaźników, takich jak pewność, że sprzedający przestrzegają zasad ochrony konsumentów, porównywalność ofert, wybór dostępny na rynku, stopień, w jakim spełnione zostały oczekiwania konsumentów oraz szkody spowodowane przez problemy, z którymi borykają się konsumenci. Inne wskaźniki, takie jak zmiana dostawcy czy ceny, są również monitorowane i analizowane,           

- Tablica wyników sytuacji konsumentów monitoruje krajową sytuację konsumentów w 3 obszarach (1. obszar wiedzy i zaufania, 2. zgodność i egzekwowanie, 3. skargi i rozstrzyganie sporów) i analizuje postępy w integracji unijnego rynku detalicznego – (tablica wyników sytuacji konsumentów 2015).

Więcej informacji:

- Tablica wyników dla rynków konsumenckich 2016

-Arkusz informacyjny na temat tablicy wyników dla rynków konsumenckich 2016

-Infografika na temat tablicy wyników dla rynków konsumenckich 2016

Kontakty z mediami:PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY