SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


02.02.2016 Badanie dotyczące warunków życia w miastach europejskich dostarczyło dane na temat poziomu zadowolenia mieszkańców z życia w ich miastach.

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj wyniki piątego badania Eurobarometru dotyczącego warunków życia w miastach europejskich. Badanie przeprowadzono w 79 miastach europejskich ze wszystkich państw członkowskich UE oraz z Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Przeprowadzono rozmowy z ponad 40 000 osób na temat różnych problemów miejskich.

Badanie skupiało się wyłącznie na jakości życia i miało na celu określenie poziomu zadowolenia mieszkańców z różnych aspektów miejskiego życia, np. możliwości zatrudnienia, obecności obcokrajowców, transportu publicznego oraz zanieczyszczenia w ich miastach. Badanie wykazało, że ogólnie Europejczycy są bardzo zadowoleni z miast, w których mieszkają: we wszystkich przypadkach z wyjątkiem 6 miast co najmniej 80% respondentów wyrażało zadowolenie z życia w swoim mieście. Niektóre wyniki badania potwierdzają pozytywne trendy w porównaniu do poprzednich lat: przykładowo w Budapeszcie i Krakowie pozytywne postrzeganie transportu publicznego wzrosło o 20% w porównaniu z rokiem 2012. Badanie identyfikuje również obszary wymagające szczególnej uwagi — większość osób uznaje jakość usług medycznych, bezrobocie i edukację za najbardziej istotne problemy w ich miastach.

Polityka spójności na lata 2014–2020 przewiduje znaczne inwestycje w obszarach miejskich — władze miejskie będą bezpośrednio rozporządzać kwotą 15 mld euro na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Badanie opracowano tak, aby umożliwić porównanie miast pod kątem 30 kryteriów odnoszących się do kwestii społecznych, gospodarczych, kulturowych i środowiskowych. Powinno to skłonić interesariuszy i decydentów do stosowania zintegrowanego podejścia w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. 

Więcej informacjifacebook