SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


23.09.2016 Podczas światowego szczytu w sprawie ochrony dzikiej fauny i flory UE będzie walczyła o dalsze zaostrzenie zasad handlu dziką fauną i florą

W dniu 24 września przedstawiciele 182 krajów i UE zbiorą się na siedemnastej sesji Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), która odbędzie się w Johannesburgu (Republika Południowej Afryki), aby uzgodnić konkretne środki służące lepszej ochronie określonych najbardziej zagrożonych gatunków na świecie.

UE będzie po raz pierwszy uczestniczyła w konferencji jako pełnoprawna strona CITES i będzie dążyła do wprowadzenia bardziej rygorystycznych międzynarodowych środków przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą, zgodnie z planem działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą. UE zdecydowanie popiera utrzymanie zakazu handlu kością słoniową.

Siedemnasta sesja Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES CoP17) odbędzie się w dniach od 24 września do 5 października 2016 r.w Johannesburgu (Republika Południowej Afryki). Stanowi ona forum dla stron konwencji umożliwiające dokonanie przeglądu wdrażania konwencji CITES obejmującej ponad 35 000 gatunków roślin i zwierząt, tak by zapewnić legalny, możliwy do śledzenia i zrównoważony handel, a także pozwalające na przyjęcie nowych wiążących środków ochrony dzikiej fauny i flory.

UE i jej państwa członkowskie reprezentowane przez komisarza do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Vella, przygotowały na sesję w Johannesburgu jednolite podejście i ambitny program. UE zaproponuje zwalczanie nielegalnego handlu dziką fauną i florą oraz związanej z tym korupcji oraz zdefiniowanie międzynarodowych standardów dotyczących handlu trofeami myśliwskimi, tak by zagwarantować, że taki handel może mieć miejsce, jedynie jeżeli jest zarówno legalny, jak i zrównoważony. Zaproponuje ona również włączenie do CITES nowych gatunków zwierząt morskich (rekinów), drewna (palisandru) i zwierząt egzotycznych (gadów), a także zwiększenie ochrony niektórych gatunków w ramach CITES (papug i ssaków), ponieważ są one przedmiotem niezrównoważonego lub nielegalnego handlu międzynarodowego.

Komisarz Vella powiedział: UE jest dumna, że jest światowym liderem w zwalczaniu nielegalnego handlu dziką fauną i florą. Uważamy, że Konferencja Stron CITES jest okazją, by jeszcze bardziej wzmocnić walkę z nielegalnym handlem dziką fauną i florą oraz z korupcją, która sprzyja temu handlowi. W ramach CITES będziemy współpracować z naszymi partnerami, tak by w pełni wdrożyć nowy unijny Plan działania przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą. Budujemy światowy sojusz między krajami mający na celu ochronę dzikiej fauny i flory w miejscach ich występowania, blokowanie punktów przerzutu oraz eliminowanie nielegalnego popytu.

UE będzie wspierała w szczególności utrzymanie zakazu międzynarodowego handlu kością słoniową oraz będzie dążyła do przyjęcia konkretnych środków przeciwko nielegalnemu handlowi kością słoniową, jak również nielegalnemu handlowi zagrażającemu nosorożcom, tygrysom, małpom człekokształtnym, łuskowcom i palisandrowi.

Wysiłki UE stanowią część szerszego podejścia mającego na celu zwalczanie nielegalnego handlu dziką fauną i florą. W tym celu UE uzgodniła wcześniej w bieżącym roku kompleksowy Plan działania przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą, który będzie realizowany wspólnie przez instytucje UE i państwa członkowskie do 2020 r.

Kontekst

Nielegalny handel dziką fauną i florą jest prowadzony przez czwartą co do wielkości międzynarodową siatkę przestępczą. W ostatnich latach odnotowano jego gwałtowny wzrost. Szacuje się, że rocznie przez ręce zorganizowanych grup przestępczych przechodzi z tego tytułu od ośmiu do dwudziestu miliardów euro i działalność ta stoi na równi z handlem narkotykami, ludźmi i bronią. Handel ten nie tylko zagraża przetrwaniu pewnych wyjątkowych gatunków, lecz także sprzyja korupcji, stanowi źródło finansowania grup zbrojnych, powoduje ofiary w ludziach i pozbawia uboższe społeczności tak bardzo potrzebnego dochodu.

Konwencja CITES stanowi istotne narzędzie kontrolowania nielegalnego handlu, ponieważ umożliwia ona przyjmowanie prawnie wiążących środków oraz osiąganie porozumienia co do kar nakładanych na kraje, które nie realizują swoich zobowiązań. UE stała się pełnoprawną stroną CITES w 2015 r. UE będzie po raz pierwszy uczestniczyła w Konferencji Stron jako pełnoprawna strona CITES dodatkowo w stosunku do wszystkich 28 państw członkowskich.

UE jest głównym zwolennikiem Konwencji CITES i dąży do stałego zapewniania znacznych środków finansowych, aby wspierać zarówno działania w ramach konwencji, jak i ochronę dzikiej fauny i flory, zwłaszcza w Afryce.

Dodatkowe informacje

Zestawienie informacji: stanowisko UE podczas siedemnastej sesji Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)

Pełna lista wniosków przedstawionych na siedemnastą sesję Konferencja Stron CITES przez UE

Kontakty z mediami:facebook