PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.16.09.2016
Orędzie o stanie Unii w 2016 r.
Komisja kładzie podstawy pod upowszechnienie i podniesienie jakości dostępu do internetu z myślą o wszystkich osobach prywatnych i firmach

"Łączność jest nam potrzebna. Potrzebuje jej gospodarka. Potrzebują jej ludzie. Dlatego musimy w nią inwestować."- Przewodniczący Juncker, orędzie o stanie Unii w 2016 r.

Przy okazji wygłoszenia przez przewodniczącego Junckera orędzia o stanie Unii w 2016 r. Komisja zaproponowała dzisiaj ambitny przegląd przepisów UE dotyczących telekomunikacji, a także nowe inicjatywy mające na celu zaspokojenie rosnących potrzeb Europejczyków w zakresie dostępu do internetu oraz zwiększenie konkurencyjności Europy. Propozycje te mają pobudzić inwestycje w sieci o wysokiej przepustowości i przyspieszyć upowszechnianie publicznego dostępu do WiFi wśród Europejczyków.

W pracy, w domu lub podczas podróży Europejczycy potrzebują dostępu do szybkiego i niezawodnego internetu. Pobudzanie inwestycji w sieci o dużej przepustowości ma coraz większe znaczenie w edukacji, opiece zdrowotnej, przemyśle wytwórczym i w transporcie. Aby sprostać tym wyzwaniom i utworzyć podstawy cyfrowej przyszłości Europy, Komisja przedstawiła dzisiaj trzy cele strategiczne, które należy osiągnąć do 2025 r.

Cele te można zrealizować jedynie przy pomocy ogromnych inwestycji. W związku z tym Komisja zaproponowała nowy europejski kodeks łączności elektronicznej, obejmujący wybiegające w przyszłość i uproszczone przepisy zwiększające atrakcyjność inwestycji w nową infrastrukturę najwyższej jakości z punktu widzenia wszystkich przedsiębiorstw z całej UE, zarówno w wymiarze lokalnym jak i międzynarodowym. Inwestycje, do których zachęcą nowe ramy prawne, mogłyby w najbliższej dekadzie (do 2025 r.) zwiększyć nasz PKB o dodatkowe 910 mld euro i umożliwić utworzenie 1,3 mln nowych miejsc pracy. Oprócz kodeksu Komisja przedstawiła również plan działania w celu wdrożenia 5G w całej Europie od 2018 r. Może to doprowadzić do stworzenia dwóch milionów miejsc pracy w UE. Kolejnym kluczowym elementem przedstawionego dzisiaj pakietu dotyczącego łączności jest inicjatywa WiFi4EU, która ma ułatwić udostępnienie wszystkim mieszkańcom UE bezpłatnych punktów dostępu do WiFi (więcej informacji tutaj).

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: Bez najwyższej jakości sieci łączności jednolity rynek cyfrowy nie istnieje. Potrzebujemy mobilnej łączności po przystępnych cenach. Aby osiągnąć ten cel, należy lepiej skoordynować politykę widma radiowego w całej UE. Dzięki większej konkurencji i dalszej integracji europejskiego rynku uda nam się osiągnąć te cele, w czym pomoże również odpowiednie otoczenie, którego powstanie umożliwi nowy kodeks łączności.

Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, stwierdził: Jakość sieci połączeń jest niezbędnym warunkiem dla przyszłości rynku cyfrowego w Europie: Internet rzeczy, cyfryzacja przemysłu, przetwarzanie w chmurze, duże zbiory danych – wszystko to wymaga bezpiecznego i wszechobecnego dostępu do najlepszych i najszybszych sieci. Europa pragnie doprowadzić do wdrożenia sieci 5G. Nadszedł czas, aby stworzyć społeczeństwo gigabitowe i zapewnić wszystkim Europejczykom, na obszarach wiejskich i w miastach, dostęp do wysokiej jakości internetu.

Nowy kodeks łączności elektronicznej podstawą sieci w przyszłości

Osiągnięcie naszych celów w zakresie łączności wymagałoby inwestycji o wartości 500 mld euro w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Środki te w dużym stopniu będą musiały pochodzić ze źródeł prywatnych. Jednakże przy obecnych tendencjach w dziedzinie inwestycji prawdopodobnie wystąpi niedobór inwestycji, który wyniesie 155 mld euro.

Aby sprostać temu wyzwaniu inwestycyjnemu, Komisja proponuje modernizację obecnych unijnych przepisów telekomunikacyjnych, które ostatnio zaktualizowano w 2009 r. Kodeks ma stymulować konkurencyjność, która napędza inwestycje oraz umacnia rynek wewnętrzny i prawa konsumentów.

Zaproponowany dzisiaj nowy europejski kodeks łączności przewiduje następujące cele:

W ramach przedstawionego dzisiaj pakietu wniosków legislacyjnych Komisja proponuje również wzmocnienie roli krajowych organów regulacyjnych i agencji BEREC w celu zapewnienia spójnego i przewidywalnego stosowania przepisów na całym jednolitym rynku cyfrowym oraz ograniczenia obecnej fragmentacji i wyeliminowania niespójności.

WiFi4EU

Komisja zaproponowała dzisiaj nową inicjatywę, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym władzom lokalnym oferowanie wszystkim obywatelom bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do sieci, na przykład w budynkach publicznych i w ich pobliżu, w ośrodkach zdrowia, parkach lub na placach. Początkowy budżet inicjatywy wynosi 120 mln euro. Ma ona na celu utworzenie systemu bonów publicznych, który może zapewnić łączność w tysiącach miejsc w przestrzeni publicznej, generując 40-50 mln połączeń WiFi dziennie. Środki finansowe na zainstalowanie lokalnych punktów dostępu do bezprzewodowego internetu powinny zostać udostępnione szybko, po zatwierdzeniu inicjatywy przez Parlament Europejski i państwa członkowskie. Do 2020 r. korzyści z realizacji tego nowego projektu powinno odnieść od 6 do 8 tys. lokalnych społeczności. Zgodnie z dyrektywą o handlu elektronicznym lokalne władze oferujące te usługi obywatelom nie ponosiłyby odpowiedzialności za treść przesyłanych danych.

Plan działania dotyczący technologii 5G

Komisja przedstawiła dziś także plan działania, który przewiduje wspólny unijny kalendarz skoordynowanego komercyjnego uruchomienia w 2020 r. technologii 5G. Przewiduje on również współpracę między państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami reprezentującymi sektor łączności w celu identyfikacji i alokacji pasm widma dla technologii 5G, zorganizowania od 2018 r. ogólnoeuropejskich badań 5G, promowania wspólnych globalnych standardów 5G i zachęcania do przyjęcia krajowych planów wdrożenia tej technologii we wszystkich państwach członkowskich UE.

Komisja oraz inwestorzy z sektora telekomunikacji rozważają również dostarczanie kapitału ryzyka nowym firmom, które opracowują rozwiązania z zakresu technologii 5G do zastosowania w innowacyjnych aplikacjach i usługach w różnych sektorach przemysłu. Pomoc ta miałaby mieć formę specjalnego instrumentu finansowania kapitałem ryzyka, dzięki któremu nowe firmy mogłyby wprowadzić na rynek nowe usługi, na przykład w dziedzinie zautomatyzowanej jazdy, dostarczania towarów przez drony czy współpracy w rzeczywistości internetowej.

Kontekst

Przedsiębiorstwa, od rozpoczynających działalność po duże firmy, w coraz większym stopniu potrzebują internetu, aby rozwijać swoją działalność. W globalnym wyścigu o to, kto założy najwięcej firm w sektorze zaawansowanych technologii i przekształci najwięcej tradycyjnych przedsiębiorstw w nowoczesne, niezbędna jest najwyższej jakości łączność elektroniczna. Sukces handlu internetowego, internetu rzeczy, sprawne funkcjonowanie administracji elektronicznej i e-zdrowia, doświadczenia użytkowników w dziedzinie korzystania z treści wideo i audio w przypadku gier lub transmisji – wszystko to (i wiele innych dziedzin) zależy od inwestycji w przyszłość sieci połączeń. Lepszej jakości łączność szerokopasmowa będzie potrzebna do zagwarantowania, by wielu użytkowników mogło korzystać z usług internetowych w tym samym miejscu – na przykład na lotniskach lub stadionach czy w parkach biznesu i urzędach administracji publicznej, a także by połączyć miliardy przedmiotów, od samochodów po sprzęt gospodarstwa domowego. Tego rodzaju łączność może umożliwić dzieciom naukę w wirtualnej szkole, a lekarzom – wykonywanie zabiegów na odległość.

W 2015 r. 71 proc. europejskich gospodarstw domowych – jednak tylko 28 proc. na obszarach wiejskich – miało dostęp do stacjonarnego przyłączenia do szybkiego internetu (o szybkości pobierania danych na poziomie co najmniej 30 Mb/s). Zasięg łączności ruchomej technologii 4G wynosił średnio 86 proc., jednak tylko 36 proc. na obszarach wiejskich (źródło). Te wyniki nie są wystarczające, aby rozwiązać problem rosnącego zapotrzebowania w zakresie szybkości, jakości i niezawodności infrastruktury niezbędnej dla jednolitego rynku cyfrowego.

W oparciu o istniejące unijne cele w zakresie łączy szerokopasmowych na rok 2020 Komisja określiła dzisiaj koncepcję europejskiego społeczeństwa gigabitowego, w którym dostępność i powszechność sieci o bardzo wysokiej przepustowości umożliwiają powszechne korzystanie z sieci, jak również tworzenie nowych produktów, usług i aplikacji na jednolitym rynku cyfrowym.

Postępy na drodze do jednolitego rynku cyfrowego

Przedstawione dzisiaj inicjatywy w dziedzinie łączności oraz nowe unijne przepisy dotyczące praw autorskich (komunikat prasowykonferencja prasowa o godz. 15.15 czasu środkowoeuropejskiego) są częścią unijnej strategii na rzecz utworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Komisja przedstawiła 16 inicjatyw (komunikat prasowy) i jest na dobrej drodze do zrealizowania wszystkich z nich do końca tego roku.

Komisja liczy na to, że Parlament Europejski i Rada zatwierdzą przedstawione przez nią ambitne cele i jak najszybciej przyjmą proponowane wnioski ustawodawcze, aby Europejczycy mogli w pełni korzystać z możliwości, jakie stwarza technologia cyfrowa.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Zestawienie informacyjne na temat telekomunikacji; WiFi4EU – zestawienie informacyjne

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), w tym danych dotyczących łączności dla danego kraju

Więcej informacji na temat telekomunikacji

Dokumenty przyjęte dzisiaj

Komunikat i dokument roboczy służb Komisji – Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego

Plan działania oraz dokument roboczy służb Komisji – komunikat 5G w Europie

Europejski kodeks łączności elektronicznej

Rozporządzenie w sprawie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

Rozporządzenie w sprawie promowania dostępu do internetu we wspólnotach lokalnych i przestrzeni publicznej (WiFi4EU)

 Kontakty z mediami:

 

 

 PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY