SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


28.02.2016 Nowe badania wykazują największe od sześciu lat
poparcie obywateli UE dla pomocy rozwojowej

Według nowych danych prawie dziewięciu na dziesięciu obywateli UE popiera pomoc rozwojową (89 proc. – co oznacza wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu z 2014 r.) Ponad połowa uważa, że obiecana pomoc powinna być przekazywana przez UE, zaś kolejne 16 proc., że wysokość wsparcia powinna przekraczać ustalone poziomy.

Unijny komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica przedstawił dziś wyniki sondażu Eurobarometru dotyczącego unijnej współpracy międzynarodowej i rozwoju. Dane wskazują, że zdecydowana większość Europejczyków pozytywnie postrzega korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej i rozwoju.

Prawie trzy czwarte osób uczestniczących w sondażu stwierdziło, że pomoc rozwojowa jest skutecznym sposobem zwalczania nielegalnej migracji (73 proc.), a 80 proc. Europejczyków uważa, że rozwój leży w interesie UE.

Po ogłoszeniu wyników sondażu komisarz Mimica powiedział: „Wyniki sondażu Eurobarometru jasno wskazują na fakt, że unijni obywatele znają wartość i znaczenie unijnej współpracy międzynarodowej i rozwoju. Prawie dziewięciu na dziesięciu respondentów uważa, że pomoc krajom rozwijającym się jest ważna, a ponad siedmiu na dziesięciu sądzi, że walka z ubóstwem w krajach rozwijających się ma pozytywny wpływ na obywateli UE. W czasach, gdy kwestionuje się znaczenie Europy dla jej obywateli, powinniśmy wykorzystać tę okazję i uczynić wszystko, aby pokazywać wyniki naszej pracy, jej znaczenie w praktyce, różnicę w jakości życia obywateli i korzyści, które przynosi europejskim wartościom i interesom.”

Badanie przeprowadzono pod koniec 2015 r., który to rok ogłoszony był Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju. Jednym z celów Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju było zwiększenie świadomości obywateli o tym, w jaki sposób UE udziela pomocy rozwojowej i jak wydatkowane są pieniądze.

Badanie pokazuje, że kampania osiągnęła zakładane cele: prawie 20 proc. respondentów wiedziało, że rok 2015 został ogłoszony Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (wzrost o ok. 50 proc. w stosunku do wyników z 2014 r.)

Niektóre z najważniejszych wyników specjalnego badania Eurobarometru na temat rozwoju: Dane wskazują, że wzrosła liczba osób, które są zdania, że zwalczanie ubóstwa w krajach rozwijających się powinno być jednym z głównych priorytetów UE (o pięć punktów procentowych, do 69 proc.) i rządów krajowych (o pięć punktów procentowych, do 50 proc.). Większy odsetek osób niż w ostatnich latach, bo prawie siedmiu na dziesięciu respondentów, popiera zwiększenie pomocy rozwojowej przekazywanej przez UE (68 proc.).

Obywatele UE uważają pokój i bezpieczeństwo w krajach rozwijających się za najważniejsze wyzwanie podczas roku na rzecz rozwoju i współpracy (41 proc.) – co może być spowodowane faktem, że może to być postrzegane jako istotny czynnik w walce z przyczynami nielegalnej migracji.

Na dalszym miejscu znalazły się wyzwania związane ze zdrowiem i edukacją (34 proc. w obu przypadkach). Tymczasem ponad jedna trzecia Europejczyków słyszała lub czytała o celach zrównoważonego rozwoju (36 proc.).

Dla porównania w badaniu Eurobarometru w 2013 r. jedynie 22 proc. respondentów deklarowało, że słyszało o milenijnych celach rozwoju (MCR).ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK