PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.06.04.2016
Bezpieczeństwo: UE reaguje na tzw. zagrożenia hybrydowe i wzmacnia współpracę z NATO

W ostatnich latach, UE jest w coraz większym stopniu narażona na tzw. zagrożenia hybrydowe, które obejmują wrogie działania zmierzające do destabilizacji określonego regionu lub państwa. Dlatego Komisja Europejska oraz Wysoka Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przyjęły ramy umożliwiające przeciwdziałanie takim zagrożeniom i budowanie odporności UE, jej państw członkowskich i krajów partnerskich, przy jednoczesnym zacieśnianiu współpracy z NATO.

Wysoka Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini powiedziała: - W ostatnich latach zaszły radykalne zmiany w środowisku bezpieczeństwa. Mieliśmy do czynienia ze wzrostem zagrożeń hybrydowych na granicach UE. UE stanowczo wezwano do dostosowania i zwiększenia jej potencjału jako gwaranta bezpieczeństwa. Związek między bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym musi być nadal wzmacniany. Za pomocą tych nowych wniosków chcemy zwiększyć naszą zdolność do zwalczania zagrożeń o charakterze hybrydowym. Aby osiągnąć ten cel, będziemy również zacieśniać współpracę i koordynację z NATO.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: - UE musi stać się gwarantem bezpieczeństwa, zdolnym do dostosowywania się, przewidywania i reakcji na zmieniający się charakter zagrożeń, w obliczu których stoimy. Oznacza to zwiększenie naszej odporności i bezpieczeństwa od wewnątrz przy jednoczesnym zwiększeniu naszej zdolności przeciwdziałania nowym zagrożeniom zewnętrznym. W proponowanych ramach zjednoczymy się, aby przeciwdziałać wspólnym zagrożeniom hybrydowym. Przedstawiamy konkretne propozycje dla Unii i państw członkowskich, mające zintensyfikować współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, wzmocnić odporność, znaleźć rozwiązania strategicznych słabości i przygotować skoordynowaną reakcję.

Wspólne ramy oferują kompleksowe podejście do kwestii poprawy wspólnej reakcji na wyzwania związane z zagrożeniami hybrydowymi dla państw członkowskich, obywateli i wspólnego bezpieczeństwa Europy. Łączą one wszystkie odpowiednie podmioty, strategie polityczne i instrumenty, aby w bardziej skoordynowany sposób przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym i łagodzić ich skutki. W szczególności inicjatywa ta bazuje na Europejskiej agendzie bezpieczeństwa przyjętej przez Komisję w kwietniu 2015 r., jak również na strategiach sektorowych, takich jak europejska strategia bezpieczeństwa cybernetycznego, strategia bezpieczeństwa energetycznego oraz strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego.

Wspólne ramy grupują istniejące polityki i proponują dwadzieścia dwa działania operacyjne mające na celu:

Celem tych ram jest zapewnienie solidnych podstaw do wspierania państw członkowskich we wspólnym przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym, przy wsparciu innymi unijnymi instrumentami i inicjatywami oraz wykorzystaniu pełnego potencjału Traktatów.

Kontekst

Zagrożenia hybrydowe odnoszą się do kombinacji działań łączących często metody konwencjonalne i niekonwencjonalne, które mogą być stosowane w sposób skoordynowany przez podmioty państwowe i niepaństwowe. Pozostają one jednocześnie poniżej progu formalnego wypowiedzenia wojny. Ich celem jest nie tylko spowodowanie bezpośrednich szkód i wykorzystanie słabości, ale również destabilizacja społeczeństw oraz stworzenie niejasności utrudniającej podejmowanie decyzji.

Przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym należy w dużej mierze do kompetencji krajowych, główna odpowiedzialność leży po stronie państw członkowskich. Jednak wspólne ramy przedstawione dziś przez Komisję Europejską i Wysoką Przedstawiciel Mogherini mają pomóc państwom członkowskim UE i ich partnerom w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym i poprawić ich odporność w obliczu tych zagrożeń, aby dzięki połączeniu instrumentów na szczeblu europejskim i krajowym ich reakcja była skuteczniejsza niż w przeszłości. Ponadto wiele państw członkowskich UE stoi w obliczu wspólnych zagrożeń, które mogą dotyczyć sieci transgranicznych lub infrastruktury transgranicznej. Ramy te wynikają z wytycznych politycznych przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a Junckera, który zaapelował o potrzebę „pracy nad wzmocnieniem Europy, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i obrony”. Nawiązują one również do wezwania Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2015 r. o przedstawienie konkretnych propozycji w celu przeciwstawienia się zagrożeniom hybrydowym.

Następne działania

Ramy te zostaną przedstawione Radzie Unii Europejskiej.

Informacje dodatkowe:

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mailPUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY