PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.29.02.2016
Komisja Europejska przedstawia zasady
bezpiecznego transferu danych między UE i USA

Komisja Europejska przedstawiła dziś teksty prawne wdrażające zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA oraz komunikat, w którym podsumowano działania podjęte w celu odbudowy zaufania do transatlantyckiego przepływu danych po doniesieniach o inwigilacji z 2013 r.

Zgodnie z wytycznymi politycznymi https://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_pl przewodniczącego Junckera Komisja Europejska: (i) zreformowała unijne zasady ochrony danych http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_pl.htm, stosowane wobec wszystkich przedsiębiorstw działających na rynku UE; (ii) wynegocjowała umowę ramową między UE i USA http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm, która zagwarantuje wysokie standardy ochrony danych podczas przekazywania danych z UE do Stanów Zjednoczonych do celów egzekwowania prawa; oraz (iii) wypracowała nowe, solidne ramy ochrony danych wymienianych w celach komercyjnych: zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_pl.htm.

Dzisiaj Komisja opublikowała też projekt decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych oraz teksty wdrażające zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA. Obejmują one zasady bezpiecznego transferu danych, których muszą przestrzegać przedsiębiorstwa, a także pisemne zobowiązania rządu Stanów Zjednoczonych (które zostaną opublikowane w amerykańskim rejestrze federalnym), dotyczące egzekwowania ustaleń, w tym gwarancji i ograniczeń dotyczących dostępu organów publicznych do danych.

Wiceprzewodniczący Komisji Andrus Ansip skomentował: „Zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA stają się rzeczywistością.Po obu stronach Atlantyku trwają prace nad zapewnieniem, by dane osobowe obywateli były w pełni chronione, a my – gotowi na wyzwania ery cyfrowej.W praktyce to przedsiębiorstwa będą musiały wdrożyć nowe zasady;jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, aby zagwarantować, że przygotowania są prowadzone w optymalny sposób.Dołożymy starań, na szczeblu UE i na arenie międzynarodowej, by podnieść poziom zaufania do gospodarki cyfrowej.To niezbędny krok na drodze do budowy naszej cyfrowej przyszłości”.

Komisarz Věra Jourová dodała: „Ochrona danych osobowych jest moim priorytetem, zarówno na szczeblu UE, jak i we współpracy z naszymi partnerami międzynarodowymi.Zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA to solidne nowe ramy, których podstawą są konsekwentne egzekwowanie przepisów, ułatwienie osobom fizycznym dochodzenia roszczeń oraz bezprecedensowe pisemne zobowiązania naszych amerykańskich partnerów w sprawie gwarancji i ograniczeń dotyczących dostępu organów publicznych do danych z uwagi na względy bezpieczeństwa narodowego.Co więcej, prezydent Obama podpisał ustawę o sądowych środkach odwoławczych, która daje obywatelom UE możliwość egzekwowania prawa do ochrony danych osobowych przed amerykańskimi sądami. W najbliższym czasie wystąpimy z wnioskiem o podpisanie umowy ramowej między UE i USA, obejmującej gwarancje dotyczące przekazywania danych do celów egzekwowania prawa.W ten sposób Europa i Ameryka będą mogły wspólnie odbudować zaufanie do transatlantyckiego przepływu danych”.

W wyniku analiz Komisji stwierdzono, że poziom ochrony danych po przyjęciu zasad będzie odpowiedni: gwarancje obowiązujące w przypadku przepływu danych między UE i USA zgodnie z nowymi zasadami będą takie same, jak standardy ochrony danych w UE. Nowy system spełnia wymogi określone przez Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z dnia 6 października 2015 r. Władze Stanów
Zjednoczonych zobowiązały się, że zasady bezpiecznego transferu danych będą rygorystycznie stosowane. Potwierdziły też, że krajowe organy bezpieczeństwa nie prowadzą inwigilacji na masową skalę.

Zapewnią to następujące czynniki:

Dalsze działania

Po konsultacji z komitetem złożonym z przedstawicieli państw członkowskich i uzyskaniu opinii unijnych organów ochrony danych (Grupa Robocza Art. 29) kolegium będzie mogło przyjąć ostateczną decyzję. W międzyczasie strona amerykańska poczyni niezbędne przygotowania do wprowadzenia nowych ram regulacyjnych, mechanizmów monitorowania i powołania odrębnego rzecznika praw obywatelskich.

W dniu 24 lutego prezydent Obama podpisał przyjętą przez Kongres ustawę o sądowych środkach odwoławczych. Wkrótce Komisja wystąpi z wnioskiem o podpisanie umowy ramowej. Decyzja w sprawie zawarcia umowy powinna zostać przyjęta przez Radę po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

Dodatkowe informacje

Komunikat http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-communication_en.pdf
Pytania i odpowiedzi http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-434_en.htm
Podstawowe informacje http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_eu-us_privacy_shield_en.pdf
Projekt decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf

Załącznik 1 http://www.cc.cec/translation/webpoetry/index.cfm?ticket=ST-2860634-RVETxTvEmYWUbj70typlDSjIq5kbyYqzcjLhp5R3brYzdPyCs9PyDaM6wImNvFaLSJJfj9gHcCzPob0RmUj2Vi0-Jj71zxYb8yr1wailvjvJSW-t7I9yezpzpC2zlqdK0JM8tt56bzydXFYEES11p8gd48e
Załącznik 2 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-2_en.pdf
Załącznik 3 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-3_en.pdf
Załącznik 4 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-4_en.pdf
Załącznik 5 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-5_en.pdf
Załącznik 6 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-6_en.pdf
Załącznik 7 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-7_en.pdf

Porozumienie polityczne między UE i USA w sprawie zasad bezpiecznego transferu danych – komunikat prasowy http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_pl.htm
Reforma ochrony danych – komunikat prasowy http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_pl.htm
oraz pytania i odpowiedzi http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6385_en.htm
Umowa ramowa między UE i USA – oświadczenie http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5610_en.htm
oraz pytania i odpowiedzi http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm

Aktualności na stronie DG JUST http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm

Kontakty z mediami:

•       Melanie VOIN mailto:melanie.voin@ec.europa.eu(+ 32 2 295 86 59)
•       Christian WIGAND mailto:Christian.WIGAND@ec.europa.eu(+32 2 296 22 53)

Zapytania od obywateli:

Serwis Europe Direct http://europa.eu/europedirect/
tel. [ 00 800 67 89 10 11 http://europa.eu/europedirect/call_us/index_pl.htm ]
lub e-mail http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_pl.htm

 PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY