SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


18.05.2016 W Stambule o pomocy humanitarnej

Ponad 50 światowych przywódców i przedstawicieli 5 000 podmiotów zajmujących się pomocą humanitarną, rozwojem i polityką, spotka się w dniach 23-24 maja w Stambule w poczuciu współodpowiedzialności za odwrócenie rosnącej tendencji potrzeb humanitarnych i zwiększenie skuteczności działania.

Podczas pierwszego w historii Światowego Szczytu Humanitarnego w Stambule (Turcja) Unia Europejska (UE) i jej państwa członkowskie będą wspólnie wzywać do stworzenia globalnego partnerstwa na rzecz sprawniejszego i skuteczniejszego systemu pomocy humanitarnej. Jako główny darczyńca i kluczowy podmiot kształtujący politykę humanitarną UE wraz z państwami członkowskimi odegra wiodącą rolę na szczycie w dniach 23-24 maja, który zgromadzi ponad 50 światowych przywódców i przedstawicieli ok. 5 000 podmiotów zaangażowanych w działalność polityczną, rozwojową i humanitarną. Celem szczytu będzie zmiana podejścia z reagowania na kryzysy na efektywne zapobieganie im i wczesne reagowanie oraz wspieranie odporności i samodzielności. Ponad 125 mln mężczyzn, kobiet i dzieci na świecie potrzebuje pomocy humanitarnej. Mimo wniesionych w ostatnich latach rekordowych wkładów darczyńcy nie są w stanie w pełni pokryć rosnących potrzeb humanitarnych generowanych przez obecne sytuacje kryzysowe.

W celu zapewnienia sprawnego i skutecznego finansowania prowadzącego do rozwiązania problemu 15 mld dolarów luki w finansowaniu podczas szczytu, na podstawie wniosku ze sprawozdania „Rozwiązanie problemu niedoborów finansowych pomocy humanitarnej - sprawa, którą musimy załatwić” Panelu Wysokiego Szczebla ds. Finansowania Działań Humanitarnych przy sekretarzu generalnym ONZ, przyjęty zostanie tzw. „wielki układ”. Kristalina Georgiewa, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i współprzewodnicząca grupy ekspertów, stwierdziła: „Naszym celem jest przekazanie w ciągu najbliższych pięciu lat dodatkowego miliarda dolarów ludziom pilnie potrzebującym ratującej życie pomocy z oszczędności uzyskanych dzięki zwiększeniu efektywności drugoplanowej działalności darczyńców i organizacji niosących pomoc. W ciągu kilku miesięcy udało nam się wynegocjować porozumienie między najważniejszymi podmiotami systemu pomocy humanitarnej. Dotyczy ono kwestii, które przez długie lata ograniczały i utrudniały pracę na rzecz ratowania życia”.

Priorytetem UE na szczycie jest promowanie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego w celu zagwarantowania szybkiego i niezakłóconego dostarczania pomocy humanitarnej potrzebującym. Christos Stylianides, komisarz UE ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, powiedział: „W strefach konfliktów i miejscach dotkniętych kryzysem na całym świecie ataki na ludność cywilną, lekarzy, infrastrukturę medyczną i pracowników organizacji humanitarnych stały się powszechne. Ustanowienie międzynarodowego prawa humanitarnego najważniejszym punktem programu Światowego Szczytu Humanitarnego może przynieść realne zmiany. Ochrona ludności cywilnej i pracowników organizacji humanitarnych oraz zapewnienie dostępu do pomocy humanitarnej nie jest dziś kwestią wyboru, lecz powinności”.

Pomoc humanitarna jest konieczna i ratuje życie milionom ofiar konfliktów zbrojnych oraz klęsk żywiołowych, niezbędne są jednak rozwiązania długoterminowe. Unijny komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica podkreśla znaczenie likwidacji luki między pomocą humanitarną a pomocą rozwojową, co jest kolejnym priorytetem szczytu. „Pomoc średnio- i długoterminowa odgrywa zasadniczą rolę we wspieraniu krajów partnerskich w odbudowie zniszczonej infrastruktury i ułatwianiu ludziom powrotu do normalnego życia. Wzmacniając powiązania między pomocą doraźną, odbudową i rozwojem, dzięki zwiększeniu odporności i uczynieniu naszej pomocy bardziej skuteczną i wydajną możemy lepiej zwalczać przyczyny wielu powtarzających się kryzysów, a nie tylko ich skutki”.

Kontekst

Na Światowym Szczycie Humanitarnym Komisję Europejską reprezentować będą: Kristalina Georgiewa, wiceprzewodnicząca ds. budżetu i zasobów ludzkich, Neven Mimica, komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju oraz Christos Stylianides, komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego.

Od samego początku i przez całe dwa lata UE aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach do szczytu. W ramach procesu konsultacji, w których wzięło udział ponad 23 000 zainteresowanych stron, takich jak: rządy, przedsiębiorstwa, organizacje humanitarne, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i odnośnych społeczności oraz grupy młodzieży, Komisja Europejska współorganizowała regionalne konsultacje w Budapeszcie (w lutym 2015 r.), pomagała przy badaniach OCHA i wspierała prace sekretariatu szczytu.

MEMO/16/1853: The European Union at the World Humanitarian Summit: Priorities and Commitments

Więcej o unijnej wizji dotyczącej przekształcenia pomocy w konkluzjach Rady przyjętych w dniu 12 maja 2016 r.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej Światowego Szczytu Humanitarnego.

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mailARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK