SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


31.08.2016 Uprawnienia do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2017

Komisja przedstawia wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2017. Opiera się on na niedawno przyjętym wieloletnim planie zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim oraz uwzględnia opinie naukowe uzyskane w maju 2016 r.

Komisja proponuje zwiększenie limitów połowowych dla sześciu spośród dziesięciu stad ryb (stada śledzia, szprota i gładzicy w basenie zachodnim, środkowym i w Zatoce Botnickiej oraz stado łososia w basenie głównym) oraz zmniejszenie limitów dla dwóch stad (stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Ryskiej i łososia w Zatoce Fińskiej). Komisja pragnie zgromadzić więcej informacji, zanim zaproponuje limity połowowe dla dwóch stad (wschodniego i zachodniego stada dorsza).

Karmenu Vella, komisarz ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, stwierdził: Kluczowym celem Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE jest nadanie połowom europejskim zrównoważonego charakteru. Zaproponowane dziś limity połowowe zostały ustalone z uwzględnieniem tego właśnie celu. To dobra wiadomość dla tych, którym zależy na zdrowych połowach, przede wszystkim dla samych rybaków.

Ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia wniosek Komisji powinien przyczynić się do poprawy ogólnych wyników gospodarczych w całym regionie Morza Bałtyckiego, pomimo istotnych różnic między poszczególnymi segmentami floty i rybołówstwa. Dzięki temu wnioskowi mogą wzrosnąć zarówno dochody (o 13 mln €), jak i zatrudnienie na poziomie basenu morskiego. Największa zmiana dotyczy połowów gładzicy, dla których limit zgodnie z przedstawionym wnioskiem wzrósłby o 95 proc. Świadczy to o dobrej kondycji stada, które rośnie od 2008 r. Wynika to również z faktu, że od 2017 r. rybacy będą musieli wyładowywać wszystkie złowione gładzice, aby wyeliminować powodującą marnotrawstwo praktykę odrzutów. Jednocześnie w opinii Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) stan zachodniego stada dorsza bałtyckiego nie poprawił się w tym roku. Presja połowowa wywierana przez połowy przemysłowe i rekreacyjne nadal jest wysoka, a dotychczasowe środki nie przyniosły pożądanego efektu, jakim jest odbudowa stada.

Komisja bada wspólnie z władzami krajowymi i zainteresowanymi stronami – w tym rybakami zawodowymi i rekreacyjnymi – jakie działania należy podjąć, aby umożliwić stadu odbudowę, a jednocześnie zagwarantować rentowność sektora rybołówstwa.

Państwa członkowskie mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) celem wspierania rybaków w okresie, gdy będą obowiązywać niezbędne redukcje kwot. Komisja już zapewniła władze państw członkowskich, że będzie dążyć do udostępnienia takich środków w sposób szybki i efektywny.

Ponadto Komisja zwróciła się do Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), który jest jej naukowym organem doradczym, o przeanalizowanie wpływu rybołówstwa rekreacyjnego na zasoby dorsza w Bałtyku i ocenę różnych możliwych środków zarządzania stadami. Komisja zaproponuje limity połowowe dla stad dorsza w Morzu Bałtyckim (zachodniego i wschodniego), gdy wyjaśnienia te będą dostępne.

Przedstawiony wniosek zostanie omówiony przez ministrów państw członkowskich na październikowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa w Luksemburgu.

Kontekst

Wniosek Komisji jest zgodny z komunikatem Komisji o uprawnieniach do połowów na 2017
[1]<https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22>.
Konsultacje przeprowadzono również z Regionalnym Komitetem Doradczym ds. Morza Bałtyckiego (BSAC).

[1]<https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22>Komunik at Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Konsultacje w sprawie uprawnień do połowów na 2017 r. w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. COM(2016) 396 final

Kontakty z mediami:
•       Enrico BRIVIO<mailto:enrico.brivio@ec.europa.eu> (+32 2 295 61 72)
•       Clemence ROBIN<mailto:clemence.robin@ec.europa?eu> (+32 2 29 52509)

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct<http://europa.eu/contact/> –
tel. [ 00 800 67 89 10 11<http://europa.eu/contact/call-us/index_pl.htm> ]
lub e-mail<http://europa.eu/contact/write-to-us/index_pl.htm>facebook