PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.16.09.2016
Orędzie o stanie Unii w 2016 r.
Komisja zmierza do wzmocnienia granic zewnętrznych

"Tolerancja nie może być okazywana kosztem naszego bezpieczeństwa. Musimy wiedzieć, kto przekracza nasze granice. Będziemy bronić naszych granic z pomocą nowej Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Naszych granic będziemy bronić za pomocą surowych kontroli, obejmujących wszystkie osoby przekraczające te granice."- Przewodniczący Juncker, orędzie o stanie Unii w 2016 r.

Z okazji orędzia Przewodniczącego Junckera o stanie Unii w 2016 r. Komisja określiła sposoby zwiększenia przez Unię Europejską bezpieczeństwa w Europie poprzez usprawnienie wymiany informacji w ramach walki z terroryzmem i wzmocnienie granic zewnętrznych. Proponowane działania obejmują przyspieszenie operacyjnego wdrożenia europejskiego systemu straży granicznej i przybrzeżnej, szybkie przyjęcie i wdrożenie unijnego systemu wjazdu/wyjazdu i przyszłe wnioski dotyczące stworzenia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż. Ponadto, jako element starań Komisji, aby utorować drogę do rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa, w komunikacie zaproponowano również podjęcie dalszych działań na rzecz lepszego zabezpieczenia dokumentów podróży przed fałszerstwami i wzmocnienia Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu w ramach Europolu.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział: Kwestie bezpieczeństwa budzą poważne obawy u Europejczyków. Komisja proponuje praktyczne środki na rzecz poprawy wymiany informacji, co jest niezbędne do zwalczania terroryzmu, oraz zabezpieczenia zewnętrznych granic Unii, a także wzmocnienia kontroli osób wjeżdżających do Unii i z niej wyjeżdżających. Środki te będą wymagać ściślejszej koordynacji i współpracy w ramach UE oraz między państwami członkowskimi. Nie można ignorować faktu, że w mobilnym świecie jedynie ściślejsza współpraca pozwoli zwiększyć nasze bezpieczeństwo.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: Poprzez wzmocnienie naszych zewnętrznych granic będziemy lepiej przygotowani na trudne wyzwania związane z migracją. Usprawnienie wymiany informacji umożliwi nam skuteczniejszą walkę z terroryzmem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Europy potrzebujemy zarówno bezpiecznych granic jak i inteligentnego wywiadu. Środki takie jak europejski system straży granicznej i przybrzeżnej, system wjazdu/wyjazdu oraz europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż pomogą zabezpieczyć granice Europy, podczas gdy wzmocnienie roli Europolu w skutecznym dzieleniu się informacjami i zwalczaniu fałszowania dokumentów są konkretnymi staraniami na rzecz ustanowienia skutecznej unii bezpieczeństwa.

Przyjęty dziś komunikat określa szereg praktycznych i operacyjnych środków mających na celu przyspieszenie wdrażania Europejskiego programu w zakresie migracji oraz Europejskiej agendy bezpieczeństwa i utorowanie drogi do rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa:

Kontekst

Komisja Europejska przyjęła w dniu 28 kwietnia 2015 r. Europejską agendę bezpieczeństwa określającą główne działania mające na celu zapewnienie skutecznego reagowania UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej w latach 2015–2020. Agenda stanowi spełnienie zobowiązań zawartych w wytycznych politycznych przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera i jest głównym elementem odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, która została przyjęta przez Radę w dniu 16 czerwca 2015 r.

Po przyjęciu Agendy poczyniono w jej realizacji znaczne postępy. Najważniejsze obszary zostały wzmocnione poprzez plany działania przyjęte w grudniu 2015 r. w sprawiebroni palnej i materiałów wybuchowych, w lutym 2016 r. w sprawie skuteczniejszej walki z finansowaniem terroryzmu, komunikat z dnia 6 kwietnia 2016 r. na temat sprawniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa oraz komunikat z dnia 20 kwietnia 2016 r. pt.Realizacja Europejskiej agendy bezpieczeństwa w celu zwalczania terroryzmu i utorowania drogi ku rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa.

Utworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zapowiedziane w orędziu przewodniczącego Junckera o stanie Unii z 9 września 2015 r., jest jednym ze środków wprowadzonych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i zarządzania granicami zewnętrznymi UE.

Dodatkowe informacje:

Komunikat: Zwiększanie bezpieczeństwa w świecie mobilności: poprawa wymiany informacji w walce z terroryzmem i wzmocnienie granic zewnętrznych

Często zadawane pytania: Orędzie o stanie Unii w 2016 r.: Torowanie drogi ku rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa

Komunikat Prasowy: Granic zewnętrznych Europy będzie chronić europejska straż graniczna i przybrzeżna

Komunikat Prasowy: Europejska straż graniczna i przybrzeżna

Przemówienie: Wystąpienie komisarza Dimitrisa Avramopoulosa z okazji rozpoczęcia działalności Europejskiego Centrum Zwalczania Terroryzmu (ECTC) w ramach Europolu

Komunikat Prasowy: Silniejsze i bardziej inteligentne granice w UE: Komisja proponuje ustanowienie systemu wjazdu/wyjazdu

Europejski program w zakresie migracji

Europejska agenda bezpieczeństwa

 

Kontakty z mediami:

 

 

 PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY