SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


powiekszenie
11.09.2020 Orędzie o stanie Unii

W środę 16 września br. o godz. 9:00 przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi w sali posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego swoje pierwsze orędzie o stanie Unii.

W dorocznym orędziu o stanie Unii podsumowywane są osiągnięcia z ubiegłego roku i przedstawiane priorytety na nadchodzący rok. Przewodnicząca wyjaśni również, w jaki sposób Komisja planuje zająć się najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi staje Unia Europejska.

Po przemówieniu odbędzie się debata plenarna. W ten sposób rozpoczyna się dialog z Parlamentem Europejskim i Radą, mający na celu opracowanie programu prac Komisji na kolejny rok.

Przemówienie będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych na fanpage'u Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin: https://linkd.pl/9c77.


TRANSMISJA - Orędzie o stanie Unii


Po przemówieniu serdecznie zapraszamy do podzielenia się swoimi reakcjami w komentarzach!Naczelne cele Komisji

Priorytety ustalone na początku kadencji pozostają aktualne w kontekście dzisiejszych problemów. Komisja będzie nadal z pełną determinacją realizować swoje inicjatywy przewodnie – Europejski Zielony Ład i strategię cyfrową – gdyż mają one kluczowe znaczenie dla ożywienia europejskiej gospodarki i budowania bardziej odpornej, zrównoważonej, sprawiedliwej i dostatniej Europy.

Europa musi przewodzić transformacji naszego świata w zdrową planetę i nowy świat cyfrowy. Możemy jednak to osiągnąć jedynie poprzez zbliżenie ludzi i dostosowanie naszej – jedynej w swoim rodzaju – społecznej gospodarki rynkowej do dzisiejszych nowych ambicji. Oznacza to jak najlepsze wykorzystanie wszystkich naszych mocnych stron i potencjału oraz skupienie się na równości i stwarzaniu szans dla wszystkich, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, niezależnie od tego, czy pochodzą ze wschodu, zachodu, południa czy północy, niezależnie od tego, czy są to osoby młode, czy starsze. Europa będzie nadal mierzyć wyżej na gruncie lokalnym, tak aby przewodzić na świecie.

Podsumowanie priorytetów KomisjiARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK