SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


08.07.2020 COVID-19: nadzwyczajne środki polityki spójności dla województwa warmińsko-mazurskiego

Komisja Europejska zatwierdziła dziś w rekordowym czasie zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, aby umożliwić dalsze inwestycje w usługi opieki zdrowotnej i zrekompensowanie strat finansowych, jakie poniosły przedsiębiorstwa w związku z pandemią COVID-19.

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: „Komisja Europejska jest gotowa do współpracy ze wszystkimi państwami członkowskimi, aby zapewnić szybkie przyjęcie nadzwyczajnych środków niezbędnych do opanowania pandemii koronawirusa. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję wniosek Polski, który jest zgodny z tym podejściem. Zachęcam też inne regiony w Polsce i Europie do skorzystania z elastyczności oferowanej przez politykę spójności, aby reagować na kryzys zdrowotny i finansowy wywołany COVID-19”.

Celem tej zmiany programu regionalnego jest wykorzystanie około 15 mln euro z unijnych funduszy polityki spójności na zakup sprzętu medycznego. Obejmuje to między innymi: 6 respiratorów, karetkę pogotowia ratunkowego, 11 defibrylatorów, 40 łóżek szpitalnych dla oddziałów intensywnej terapii, jak również sprzęt do dezynfekcji i dekontaminacji w szpitalach w Olsztynie, Ostródzie, Elblągu, Ełku, Giżycku, Dobrym Mieście i Węgorzewie oraz wsparcie dla regionalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Dodatkowa kwota około 3,5 mln euro zostanie przeznaczona na ochronę przed koronawirusem dla domów pomocy społecznej, placówek medycznych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładów opieki i hospicjów. Przedsiębiorstwa w regionie, które poniosły straty finansowe w wyniku pandemii COVID-19, również otrzymają niemal 120 mln euro z unijnych funduszy polityki spójności. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w formie dotacji i pożyczek będzie miało na celu utrzymanie miejsc pracy przez dofinansowanie wynagrodzeń oraz zabezpieczenie płynności przedsiębiorstw.

Ponadto dodatkowe wsparcie finansowe otrzymają przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i organizacje pozarządowe, które odgrywają istotną rolę w czasie pandemii, realizując takie działania, jak rozprowadzanie maseczek ochronnych oraz uruchamianie specjalnych linii telefonicznych oferujących wsparcie psychologiczne.

(Dalszych informacji udzielają: Vivian Loonela – Tel.: +32 229 66712; Daniela Stoycheva – Tel.: +32 229 53664)
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK