SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


23.06.2020 Europejska tablica wyników innowacyjności 2020 – zwiększa się innowacyjność UE

Komisja opublikowała dzisiaj europejską tablicę wyników innowacyjności 2020, z której wynika, że wyniki Europy w zakresie innowacji w dalszym ciągu poprawiają się w całej UE, po raz drugi przekraczając wyniki Stanów Zjednoczonych. Należy jednak zrobić więcej, aby nadrobić zaległości w stosunku do światowych liderów innowacji, takich jak Korea Południowa, Australia i Japonia. Wyniki, które obejmują dane z 2019 r., wskazują na możliwości lepszej koordynacji unijnych polityk w zakresie innowacji, pomagają Europie w zwiększeniu jej globalnej konkurencyjności i wzmacniają kluczową rolę, jaką innowacje odgrywają w przezwyciężaniu pandemii koronawirusa.

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, powiedział: „Tegoroczna tablica wyników pokazuje, że UE już jest dobrym miejscem do rozwijania innowacyjności, ale musimy jeszcze bardziej zintensyfikować wysiłki w całej UE, aby znaleźć globalne rozwiązania w celu opanowania wirusa i jednocześnie pomóc Europie w wyjściu z kryzysu. Bardziej niż kiedykolwiek istotne znaczenie ma innowacyjność, ponieważ jest ona podstawą naszych wysiłków na rzecz pokonania pandemii koronawirusa.”

Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, stwierdziła: „UE przoduje na drodze wychodzenia z kryzysu związanego z koronawirusem poprzez zwiększanie wsparcia dla wysiłków badawczych i łączenie różnych podmiotów działających w ekosystemach innowacji, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, które mogą przekształcić nowe idee w rzeczywistość i poprawić jakość życia obywateli”.

Kluczowe ustalenia

W UE poziom innowacyjności nadal rośnie w stałym tempie. Od kilku lat wyniki osiągane przez poszczególne państwa członkowskie zbliżają się do siebie; trend jest wzrostowy.

  • Tegoroczna tablica wyników uwzględnia wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE. Miało to niewielki wpływ na średnie wyniki w zakresie innowacyjności w UE, ale nie wpłynęło na względne wyniki państw członkowskich w odniesieniu do globalnych wyników UE.
  • Szwecja pozostaje liderem innowacji w UE, za nią plasują się kolejno Finlandia, Dania i Holandia. W tym roku Luksemburg (wcześniej silny innowator) dołączył do grupy liderów innowacji, podczas gdy Portugalia (dawniej średni innowator) dołączyła do grupy silnych innowatorów.

graph: European Innovation Scoreboard 2020
Ranking krajów europejskiej tablicy wyników innowacyjności. Kolorowe kolumny pokazują wskaźniki innowacyjności za 2019 rok, poziome myślniki pokazują wyniki za 2018 rok, a szare kolumny pokazują wyniki w 2012 roku, wszystkie w odniesieniu do średniej UE w 2012 roku.


  • Średnie wyniki UE w zakresie innowacji wzrosły o 8,9 % od 2012 r. Od 2012 r. wyniki w zakresie innowacji wzrosły w 24 państwach UE. Największe postępy odnotowano na Litwie, Malcie, Łotwie, w Portugalii i Grecji.
  • Na poziomie światowym UE drugi rok z rzędu wyprzedza Stany Zjednoczone. Wyniki UE w dalszym ciągu przewyższają wyniki Stanów Zjednoczonych, Chin, Brazylii, Rosji, Republiki Południowej Afryki i Indii. Od 2012 r. luka między wynikami UE a Korei Południowej, Australii i Japonii wzrosła, podczas gdy przewaga UE nad Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Brazylią, Rosją i Republiką Południowej Afryki zmalała. Od 2012 r. Chiny odnotowały największą stopę wzrostu innowacyjności wśród głównych konkurentów UE, rosnąc w tempie ponad pięciokrotnie wyższym niż w UE.
  • W wybranych obszarach innowacji liderami w UE są: Szwecja – zasoby ludzkie; Luksemburg – atrakcyjne systemy badań; aktywa intelektualne; Dania – środowisko sprzyjające innowacjom; finansowanie i wsparcie; Niemcy – solidne inwestycje; Portugalia – innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach; Austria – powiązania i współpraca; Irlandia – wpływ na zatrudnienie i sprzedaż.

Pełen komunikat dostępny jest na stronie.

 ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK