SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


powiekszenie
31.08.2020 Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: Komisja przystępuje do programu na rzecz globalnego dostępu do szczepionki przeciwko COVID-19

Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: Komisja przystępuje do programu na rzecz globalnego dostępu do szczepionki przeciwko COVID-19 (ang. Vaccine Global Access Facility, COVAX)

Komisja Europejska potwierdziła dziś swoje zainteresowanie uczestnictwem w programie COVAX na rzecz sprawiedliwego dostępu do przystępnych cenowo szczepionek przeciwko COVID 19 dla wszystkich, którzy ich potrzebują. W ramach wysiłków w formule „Drużyna Europy” Komisja ogłosiła dziś również, że w kontekście globalnej reakcji na pandemię koronawirusa wniesie wkład w wysokości 400 mln euro w postaci gwarancji na rzecz wsparcia COVAX i jego celów.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Globalna współpraca jest jedynym sposobem pokonania ogólnoświatowej pandemii. Dzięki globalnej reakcji na pandemię koronawirusa i kampanii „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości” zobaczyliśmy, że cały świat zjednoczył swoje siły. Do tej pory zadeklarowano 16 mld euro, a najbardziej utalentowani naukowcy i organizacje łączą swoje wysiłki, aby opracować szczepionki, testy i metody leczenia, które będą naszym powszechnym, wspólnym dobrem. Komisja ogłasza dzisiaj, że wniesie wkład w wysokości 400 mln euro na rzecz COVAX, aby umożliwić współpracę w zakupie przyszłych szczepionek z korzyścią dla krajów o niskich i średnich dochodach. Jestem przekonana, że przybliży nas to do osiągnięcia naszego celu: pokonania wirusa wspólnymi siłami.”

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Jedynie podejmując globalną i solidarną współpracę, możemy pokonać koronawirusa. Potrzebujemy międzynarodowego podejścia polegającego na współpracy wielu podmiotów, a jak pokazujemy dzisiaj „Drużyna Europy”, czyli Komisja Europejska i państwa członkowskie UE, zobowiązała się do zapewnienia powodzenia programu COVAX i ułatwienia wszystkim ludziom na całym świecie sprawiedliwego dostępu do szczepionki. 

Jutta Urpilainen, komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych, powiedziała: Tylko jeżeli zapewnimy sprawiedliwy dostęp do szczepionki przeciwko COVID-19 na całym świecie, zakończymy pandemię i zapewnimy trwałe ożywienie gospodarcze; współpraca z naszymi krajami partnerskimi ma kluczowe znaczenie, abyśmy mogli doprowadzić do lepszej i zdrowszej odbudowy.

Program COVAX, który jest współkierowany przez Gavi, Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień, Koalicję na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI) i WHO, ma na celu przyspieszenie opracowania i produkcji szczepionek przeciwko COVID19 oraz zapewnienie sprawiedliwego i równego dostępu dla wszystkich krajów na świecie.

W ramach wspólnego zaangażowania UE (Komisji, państw członkowskich i europejskich instytucji finansowych, w szczególności EBI) w celu uruchomienia zasobów na rzecz globalnej reakcji na pandemię koronawirusa, Komisja zamierza zmobilizować do 400 mln euro w postaci gwarancji na rzecz wsparcia programu COVAX i jego podstawowych celów w ramach wysiłków formuły „Drużyna Europy”. Szczegółowe warunki udziału i wkładu UE zostaną określone w najbliższych dniach i tygodniach. „Drużyna Europy” jest gotowa wykorzystać swoją wiedzę fachową i zasoby w pracy w ramach COVAX, aby przyspieszyć opracowanie i produkcję światowej podaży szczepionek dla obywateli na całym świecie, w biednych i bogatych krajach, a także aby zwiększyć skalę tych prac i produkcji.

Udział UE w programie COVAX będzie stanowił uzupełnienie trwających negocjacji UE z przedsiębiorstwami produkującymi szczepionki. Celem tych negocjacji jest zwiększenie zdolności produkcyjnych producentów szczepionek, co zintensyfikuje globalne wysiłki.

Kontekst:

Komisja Europejska stawia sobie za cel zagwarantowanie, że szczepionka będzie dostępna dla wszystkich potrzebujących, a nie tylko dla mieszkańców Unii. Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będziemy bezpieczni. Dlatego Komisja natychmiast odpowiedziała na wezwanie WHO do podjęcia działania i od 4 maja 2020 r. zebrała niemal 16 mld euro w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa – globalnej kampanii na rzecz powszechnego dostępu do testów, leczenia i szczepionek przeciwko koronawirusowi oraz na rzecz globalnego ożywienia gospodarczego.

Jako ważny etap w globalnej reakcji na pandemię koronawirusa podjęto działanie na skalę światową mające zapewnić powszechny dostęp do szczepionki przeciwko koronawirusowi, testów i leczenia po przystępnych cenach, czyli kampanię „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości”, która została uruchomiona w dniu 28 maja przez organizację pozarządową Global Citizen pod patronatem przewodniczącej Ursuli von der Leyen.

W dniu 4 maja Komisja zaproponowała również ramy współpracy w celu skoordynowania globalnych wysiłków i przyspieszenia postępów w opracowywaniu szczepionek przeciwko koronawirusowi, terapii i diagnostyki oraz w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej: akcelerator dostępu do narzędzi walki z COVID-19 (ACT Accelerator).
Jego podstawę stanowią trzy partnerstwa w oparciu o trzy priorytety globalnej reakcji na pandemię koronawirusa. Gromadzą one przemysł, centra badawcze, fundacje, organy regulacyjne i organizacje międzynarodowe w celu współpracy w zakresie wszystkich działań niezbędnych do dostarczenia nowych narzędzi i rozwiązań, od badań naukowych po wytwarzanie i wdrażanie.

COVAX jest filarem szczepionkowym akceleratora ACT Accelerator, globalnych ram współpracy w celu przyspieszenia rozwoju, produkcji i sprawiedliwego dostępu wszystkich krajów na całym świecie do testów, leczenia i szczepionek przeciwko COVID-19.

Program COVAX, który jest współkierowany przez Gavi, Koalicję na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI) i WHO, został zainicjowany w kwietniu 2020 r. podczas wydarzenia, którego współorganizatorami byli dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, prezydent Francji, przewodnicząca Komisji Europejskiej oraz fundacja Billa i Melindy Gatesów. Od tego czasu UE jest aktywnie zaangażowana w działalność Gavi, CEPI i innych krajów uczestniczących w tworzeniu narzędzi zarządzania i finansowania COVAX. Ostateczne warunki udziału UE po dzisiejszym wyrażeniu zainteresowania muszą jeszcze zostać doprecyzowane.

Program COVAX ma na celu zakup 2 mld dawek szczepionki do końca 2021 r. w drodze negocjacji ze zróżnicowaną grupą dostawców szczepionek, obejmującą różne technologie naukowe, czas dostawy i ceny. COVAX oparty jest na mechanizmie podziału ryzyka, który zmniejszy ryzyko ponoszone przez producentów w związku z inwestowaniem bez zagwarantowanego popytu, a także przez kraje, które obawiają się braku bezpiecznego dostępu do skutecznej szczepionki.

Dodatkowe informacje:

Globalna reakcja na pandemię koronawirusa
Działania podejmowane przez UE w odpowiedzi na koronawirusa
Unijna strategia w dziedzinie szczepionek

Globalna reakcja na pandemię koronawirusa Pobierz (55.129 kB - PDF)
Message by Ursula von der Leyen, President of the European Commission, on joining the COVAX facility Wideo
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK