SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


powiekszenie
19.10.2020 Zaproszenie na Symulację Obrad Parlamentu Europejskiego

Już po raz kolejny zapraszamy do udziału w Symulacji Obrad Parlamentu Europejskiego. Ze względu na niesłabnącą pandemię koronawirusa pierwszy raz w historii Symulacja odbędzie się on-line.

Po raz pierwszy także będzie ona skierowana studentów lubelskich uczelni (w poprzednich latach uczestnikami Symulacji byli uczniowie szkół średnich z naszego województwa).

W związku z tym chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić społeczność studencką do udziału w naszym wydarzeniu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który zostanie umieszczony na stronie www.europe-direct.lublin.pl.

Symulacja odbędzie się we wtorek 3.11.2020 r.
w godzinach 12.30 – 14.10.


Zgłoszenia na wyznaczonych formularzach należy wysłać pocztą lub e-mailem (zeskanowane) na adres: europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl do dnia 26.10.2020 r., do godziny 16.00.

W Symulacji wezmą udział co najmniej 4 (nie więcej niż 5) cztero-osobowe grupy studentów lubelskich uczelni.

Celem konkursu jest:

  • Rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego
  • Zaznajomienie studentów z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia dyskusji, retoryki i argumentacji
  • Aktywizacja młodych ludzi oraz przygotowanie ich do udziału w życiu społecznym.

Zgłoszenia - pytania

Liczba miejsc jest ograniczona.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski, e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl, tel. 509 666 777.


DO POBRANIA:

Regulamin Symulacji Obrad Parlamentu Europejskiego

Zgłoszenie do Symulacji Obrad Parlamentu Europejskiego

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK