SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


15 lipca 2005 r. INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI EUROPE DIRECT - LUBLIN

W dniu 15 lipca 2005 r. w siedzibie Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw odbyła się konferencja inaugurująca działalność Europe Direct - Lublin, Lubelskiego Punktu Informacji Europejskiej.Europe Direct - Lublin jest jednym z członków ogólnoeuropejskiej Sieci Informacyjnej, funkcjonującej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Sieć Informacyjna Europe Direct powołana została do życia przez Komisję Europejską w maju bieżącego roku.


W konferencji prasowej, która odbyła się w biurze Europe Direct - Lublin, przy ulicy 3-go maja 18/3A w Lublinie udział wzięli:

 • Anna Tuz - Dyrektor Departamentu Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej;
 • Renata Domżał - Drzewicka - Wicewojewoda Lubelski;
 • Krzysztof Michałkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin;
 • Tomasz Różniak - Prezes Zarządu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw;
 • Krystyna Łoza - Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubelskiego urzędu Wojewódzkiego;
 • Ryszard Kozłowski - Kuratorium Oświaty w Lublinie;
 • Grzegorz Karczmarz - Dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie;
 • Jarosław Szczepaniak - Dyrektor Europe Direct - Lublin;Ponadto w konferencji inauguracyjnej udział wzięli przedstawiciele lubelskich organizacji i instytucji zajmujących się szeroko ujętą informacją europejską: Centrum Dokumentacji Europejskiej, działającego przy Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regionalnego Ośrodka Informacji o Unii Europejskiej Agro - Info w Lublinie, a także dziennikarze mediów lubelskich i ogólnopolskich.

Uczestnicy zapoznali się z zasadami funkcjonowania Punktu Informacyjnego Europe Direct - Lublin, zadaniami na najbliższy rok, a także z możliwościami nawiązania współpracy w dziedzinie informacji europejskiej.


Do zadań realizowanych przez Punkty Informacyjne, działające w ramach nowej sieci, należą między innymi:

 • Zapewnienie porady, informacji, pomocy i odpowiedzi na pytania związane z prawem Unii Europejskiej, jej politykami, programami pomocowymi, a także możliwościami aplikowania o środki europejskie przez polskich obywateli;
 • Inspirowanie w regionie działania debat na temat prawa Unii Europejskiej i jej polityk;
 • Rozprowadzanie i udostępnianie materiałów informacyjnych;
 • Zapewnienie instytucjom Unii Europejskiej odpowiedniej informacji zwrotnej w postaci pytań, opinii i sugestii formułowanych przez polskich obywateli, którzy korzystać będą z usług oferowanych przez sieć Europe Direct;
 • Współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz informowania społeczeństwa o Unii Europejskiej, działającymi na szczeblu regionalnym, narodowym oraz unijnym;
 • Działalność Sieci Informacyjnej Europe Direct umożliwia Komisji Europejskiej rozpowszechnianie dokładnych informacji dostosowanych do potrzeb lokalnych;
 • Sieć Europe Direct służy wszystkim warstwom i grupom społecznym, nie wyróżniając nikogo, służy każdemu, kto poszukuje informacji w jakimkolwiek obszarze objętym działalnością instytucji europejskich;
 • Podnoszenie świadomości wśród ludności miejscowej i regionalnej w zakresie kierunków polityki i programów unijnych poprzez rozpowszechnianie informacji, publikacji oraz dokumentacji (szczególnie we własnej siedzibie) jak również ich dystrybucję w instytucjach publicznych na terenie całego regionu (szkołach, bibliotekach, itp.) oraz organizowanie różnego rodzaju wydarzeńARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK