SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


2005 DRUGA EDYCJA KONKURSU o NAGRODĘ OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO
Prix de la citoyenneté europeénne/European Citizenship Prize

Francuska Federacja Domów Europejskich (Fédération francaise des Maisons de l'Europe - FFME) ogłosiła drugą edycję konkursu o nagrodę obywatelstwa europejskiego.

O nagrodę może się ubiegać każdy obywatel EU, który zaangażował się w konkretne działania umacniające poczucie przynależności do Unii Europejskiej i uświadamiające obywatelom istnienie wspólnych europejskich celów. Nagrodzone mogą zostać zarówno inicjatywy indywidualne, jak i grupowe. Poprzez tę nagrodę FFME chce przyczynić się do nadania praktycznego znaczenia pojęciu obywatelstwa europejskiego, i pomóc każdemu obywatelowi w identyfikowaniu się z nim.
Członkami jury są przedstawiciele instytucji unijnych, osoby o uznanym autorytecie, oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji europejskich.

Zgłoszenia, w języku francuskim, angielskim lub niemieckim należy wysyłać do FFME do dnia 2 października 2005 r. włącznie.

Zwycięzcy zostaną zaproszeni do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, na uroczystość wręczenia dyplomu i medalu obywatelstwa europejskiego, w dniu 22 listopada. Więcej informacji:

FEDERATION FRANCAISE DES MAISONS DE L'EUROPE
35 Rue Croix Baragnon - F-31 000 TOULOUSE - FRANCE

Tél. : + 33 (0)5.61.53.86.43 ; Fax : + 33 (0)5.61.53.94.86
@ : europe.toulouse@wanadoo.fr
Web : www.maisondeleurope.org


LINKI
www.maisondeleurope.org

ŹRÓDŁA
Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, www.delpol.plARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK