SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


2005 DRUGA EDYCJA KONKURSU o NAGRODĘ OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO
Prix de la citoyenneté europeénne/European Citizenship Prize

Francuska Federacja Domów Europejskich (Fédération francaise des Maisons de l'Europe - FFME) ogłosiła drugą edycję konkursu o nagrodę obywatelstwa europejskiego.

O nagrodę może się ubiegać każdy obywatel EU, który zaangażował się w konkretne działania umacniające poczucie przynależności do Unii Europejskiej i uświadamiające obywatelom istnienie wspólnych europejskich celów. Nagrodzone mogą zostać zarówno inicjatywy indywidualne, jak i grupowe. Poprzez tę nagrodę FFME chce przyczynić się do nadania praktycznego znaczenia pojęciu obywatelstwa europejskiego, i pomóc każdemu obywatelowi w identyfikowaniu się z nim.
Członkami jury są przedstawiciele instytucji unijnych, osoby o uznanym autorytecie, oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji europejskich.

Zgłoszenia, w języku francuskim, angielskim lub niemieckim należy wysyłać do FFME do dnia 2 października 2005 r. włącznie.

Zwycięzcy zostaną zaproszeni do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, na uroczystość wręczenia dyplomu i medalu obywatelstwa europejskiego, w dniu 22 listopada. Więcej informacji:

FEDERATION FRANCAISE DES MAISONS DE L'EUROPE
35 Rue Croix Baragnon - F-31 000 TOULOUSE - FRANCE

Tél. : + 33 (0)5.61.53.86.43 ; Fax : + 33 (0)5.61.53.94.86
@ : europe.toulouse@wanadoo.fr
Web : www.maisondeleurope.org


LINKI
www.maisondeleurope.org

ŹRÓDŁA
Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, www.delpol.plfacebook