SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


LUTY 2011 Spotkanie otwarte na temat Europejskiego Roku Wolontariatu

16 lutego 2011 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbyło się spotkanie otwarte połączone z warsztatami na temat działalności woluntarystycznej w społeczności lokalnej, realizowane w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu.

Podczas warsztatów uczestnicy wzięli udział w grze symulacyjnej "Skarpolandia", podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi działalności wolontariackiej oraz swoim doświadczeniem w tym zakresie.
Punktem kulminacyjnym warsztatów była wymiana dobrych praktyk oraz prezentacja dorobku wolontariackiego uczestników spotkania.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin
we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK