SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


MARZEC 2011 Pro100 do Prezydencji. Forum

23 marca, na sto dni przed objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE, dowiemy się, czy jesteśmy gotowi do swojej pierwszej, historycznej unijnej Prezydencji. Mikołaj Dowgielewicz, pełnomocnik rządu ds. przygotowania polskiego przewodnictwa w UE, przedstawi bilans przygotowań do Prezydencji, będzie też odpowiadał na pytania uczestników Forum i internautów. Forum będzie transmitowane "na żywo" na stronach organizatorów, telemost "na żywo" połączy 5 polskich uczelni. "Pro100 do Prezydencji. Forum" organizują wspólnie Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Katedra Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

23 marca, w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28), Minister Mikołaj Dowgielewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie UE, przedstawi bilans przygotowań Polski do objęcia Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. "Pro100 do Prezydencji. Forum" zgromadzi ambasadorów, urzędników administracji rządowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz think-tanków, nauczycieli, dziennikarzy, studentów i uczniów.

Aby wziąć udział w Forum, należy zarejestrować się na stronie www.ec.europa.eu/polska.

Kulminacyjnym momentem Forum będzie sesja pytań do Ministra Mikołaja Dowgielewicza. Pytania będą zadawać uczestnicy Forum zgromadzeni w auli, a także – poprzez telemost "na żywo" – profesorowie i studenci pięciu polskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W drugiej części Forum odbędą się dyskusje panelowe, poświęcone polityce wschodniej UE oraz wolontariatowi – rok 2011 to Europejski Rok Wolontariatu.

PROGRAM FORUM:

9.15 – 10.00   
Rejestracja
10.00 – 12.15 
Wystąpienie Ministra M. Dowgielewicza, sesja pytań i odpowiedzi
Telemost uniwersytecki "na żywo": Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Wrocław
12.15 – 12.45 
przerwa
12.45 – 14.45 
Sesje panelowe:  Polityka wschodnia Unii Europejskiej, Prezydencja a Europejski Rok Wolontariatu
Forum będzie transmitowane "na żywo" w internecie, na stronach organizatorów: www.ec.europa.eu/polska, www.prezydencjaue.gov.pl oraz www.europeistyka.uw.edu.pl. Transmisja będzie dostępna również na Facebooku – na fan-page’ach Polskiej Prezydencji 2011 (www.facebook.com/PolskaPrezydencja) i Komisji Europejskiej w Polsce (http://www.facebook.com/komisjaeuropejska), gdzie będzie można komentować przebieg Forum na bieżąco.

Prezydencja – przewodzenie, reprezentowanie, koordynacja

1 lipca 2011 r. Polska obejmie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, która odpowiada za przyjmowanie niemal wszystkich aktów prawnych UE. Rada nie ma stałego składu – w jej posiedzeniach biorą udział reprezentujący poszczególne kraje ministrowie różnych resortów (zależnie od rozpatrywanych kwestii). Decyzje podejmowane przez Radę to zazwyczaj kompromisy wypracowane po żmudnych negocjacjach. Rada UE bywa często mylona z Radą Europejską – spotkaniami premierów lub prezydentów państw członkowskich, które odbywają się ok. cztery razy do roku i dotyczą tych problemów, których nie udało się omówić na szczeblu ministerialnym, a także ogólnych kierunków rozwoju Unii.

W czasie polskiej Prezydencji przewidziano 4416 godzin na prowadzenie rozmów i rozwiązywanie problemów UE.

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, niezależnym od rządów państw członkowskich UE. Zadaniem Komisji jest reprezentowanie i działanie w interesie Unii Europejskiej jako całości. Komisja przygotowuje projekty nowych aktów prawnych, które następnie prezentuje Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE. Jest również odpowiedzialna za wprowadzanie w życie ustawodawstwa wspólnotowego, prowadzi programy unijne, nadzoruje wszystkie unijne agencje
i zarządza budżetem UE.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce:
Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
www.ec.europa.eu/polska

Dodatkowych informacji udziela:
Maciej Monkiewicz
tel. 607 349 005
mmonkiewicz@citybell.plfacebook