SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


MARZEC 2011 xSzkolenie na temat zakładania działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskania funduszy europejskich na założenie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat zakładania działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskania funduszy europejskich na założenie działalności gospodarczej. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina w dniu 29.03.2011 r.

Szkolenie będzie obejmować zasady zakładania działalności gospodarczej, przedstawienie możliwości pozyskania środków europejskich na otwarcie działalności gospodarczej (m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki), przedstawienie harmonogramu naboru wniosków, przedstawienie formularzy aplikacyjnych oraz prezentację dobrych praktyk. Po szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu funduszy strukturalnych. Organizatorem szkolenia jest Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności osoby bezrobotne, absolwentów i studentów ostatnich lat studiów oraz osoby pracujące.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczestników oraz koszt materiałów szkoleniowych. Organizator zapewnia także bezpłatny transport z Lublina do Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego w Nasutowie i z powrotem (koszty dojazdu do Lublina nie są zwracane).

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przesłany w późniejszym terminie wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania na szkolenie.

Zgłoszenia można nadsyłać faxem (81 534 61 92)
lub drogą elektroniczną (europe-direct@europe-direct.lublin.pl)
do
dnia 24.03.2011 r. (liczy się data wpłynięcia).

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 081 534 61 91 lub drogą elektroniczną: europe-direct@europe-direct.lublin.pl.

DO POBRANIA :

Formularz zgłoszeniowy /MS Word/

PROJEKT WSPIERANY ZE ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin
Ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91, Fax (081) 534 61 92
www.europe-direct.lublin.plARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK