SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.


MAJ 2011 Konkurs pt. "Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego"

Serdecznie zapraszamy na kolejną już edycję symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w ramach obchodów "Dnia Europy" w dniu 9 maja 2011 r. w lubelskim Ratuszu (Sala Obrad Rady Miasta) przy Placu Łokietka 1.

Celem symulacji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin oraz Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin. Patronat nad konkursem objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego ufundowany przez prof. Lenę Kolarską – Bobińską Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego będzie przebiegała według następującego scenariusza:

9.00 - 9.10.
Powitanie uczestników.
9.10 - 9.55.
Praca poszczególnych frakcji,wybór lidera frakcji i wypracowanie wspólnego, zgodnego z założeniami danej frakcji stanowiska. Zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez organizatora.
9.55 - 10.10.
Przerwa kawowa
10.10 - 10.20.
Rozpoczęcie sesji plenarnej – przedstawienie się członków poszczególnych frakcji.
10.20 - 12.00.
Wystąpienia liderów poszczególnych frakcji z wypracowanym stanowiskiem, dyskusja przedstawicieli poszczególnych frakcji. Głosowanie nad wypracowaniem wspólnego stanowiska dot. poruszanych kwestii:
10.20 - 10.50.
Liberalizacja rynku wewnętrznego Unii Europejskiej – szansa czy zagrożenie?
10.50 - 11.20.
Czy w XXI wieku jest nam potrzebny wolontariat?
11.20 - 11.50.
Polityka energetyczna Unii Europejskiej – energia jądrowa a alternatywne źródła energii.
12.00 - 12.30.
Oficjalne zamknięcie sesji i zaproszenie uczestników na poczęstunek
12.30 – 13.00

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do dnia 4 maja 2011 roku do godziny 14.00
faxem na numer 81 534 61 92 lub mailem na adres biuro@rcie.lublin.pl.

DO POBRANIA :

Wszelkich informacji udziela Andrzej Skórski 81 534 61 91, e- mail jw.
O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu!

 

Patronat nad Symulacją objęła:

 

Patronat medialny:

 
facebook