SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


MAJ 2011 Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich

Pod hasłem Europejskiego Roku Wolontariatu w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się XI Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich. W tegorocznym Zjeździe udział wzięło około 250 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Członkowie klubów zostali powitani przez Henrykę Strojnowską, Wicewojewodę Lubelskiego oraz Krzysztofa Babisza, Lubelskiego Kuratora Oświaty, którzy objęli Zjazd honorowym patronatem.

Celem spotkania w tym roku było przybliżenie uczniom idei wolontariatu. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także wolontariusze z Niemiec i Ukrainy, zachęcali młodych ludzi do aktywnego zaangażowania się w wolontariat. Poza tym opowiadali o projektach, w których uczestniczą wolontariusze, a także pokazali, że praca na rzecz innych przynosi korzyści nie tylko odbiorcom pomocy, ale także samym wolontariuszom.

Podczas Zjazdu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. "Zjednoczona w różnorodności czyli mój region w Unii Europejskiej". Jego uczestnicy w swoich pracach mieli ukazać specyfikę Lubelszczyzny w Unii Europejskiej. Na konkurs wpłynęło aż 86 prac.

Wśród laureatów konkursu zaleźli się uczniowie z następujących szkół:

  • Szkoła Podstawowa im. Żeromskiego w Poniatowej
  • Szkoła Podstawowa nr 34 w Lublinie
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej

W programie Zjazdu znalazły się także konkursy wiedzowe dotyczące Unii Europejskiej, w tym zbliżającej się Prezydencji.


NAPISALI O ZJEŹDZIE :

http://www.radio.lublin.pl/index.php?site=news_details&id=92975
http://www.uw.lublin.pl/aktualnosci/18691,.html
http://radioer.pl/informacje/2/17297/
http://www.itvl.pl/news/zjazd-szkolnych-klubow-europejskich
http://www.lublin.eu/Dlaczego_warto_byc_wolontariuszem_-106-1-92975.html

 

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK