SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


CZERWIEC 2011 Interaktywny konkurs wiedzy o Prezydencji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w interaktywnym konkursie wiedzy na temat Prezydencji.

Konkurs będzie przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Uczniowie wyżej wspomnianych szkół, na naszej stronie internetowej (www.prezydencja2011.org), będą mogli wziąć udział w konkursie wiedzowym o Prezydencji.

Celem Konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego w zakresie polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej, w kontekście zbliżającej się polskiej Prezydencji. Ponadto Konkurs ma na celu zapoznanie uczestników z priorytetami, jakie wyznaczyła Polska na czas sprawowania Prezydencji, oraz zwiększenie ich wiedzy na temat państw Unii Europejskiej.

Każdy z uczestników konkursu wypełni test jednokrotnego wyboru składający się z 15 pytań o bardzo zbliżonym stopniu trudności. Rejestracja ucznia na stronie internetowej następuje za wiedzą i zgodą jego wychowawcy lub opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego. Zakres testu obejmuje tematykę: Prezydencji, Rady Unii Europejskiej, priorytetów polskiej Prezydencji, a także podstawową wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz państw Unii Europejskiej.

Wśród szkół, z których będą pochodzić uczestnicy Konkursu, zostanie rozlosowanych 5 dużych map ściennych z krajami Unii Europejskiej.


Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwać Jury, składające się z trzech osób: przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Lublinie przedstawiciela Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz przedstawiciela Punktu Informacyjnego Europe Direct - Lublin.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem.


Patronat nad konkursem objął Krzysztof Babisz, Kurator Oświaty w Lublinie.
Konkurs jest realizowany w ramach projektu pt. "Prezydencja na wyciągnięcie ręki i jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski, tel. 81 534 61 91, e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl
Więcej informacji o konkursie będzie można znaleźć na stronie www.prezydencja2011.orgARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK