SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


SIERPIEŃ 2011 Kulturalna część lubelskiej prezydencji

Lublin, obok siedmiu polskich miast, stanie się centrum promującym polską kulturę w czasie jej przewodniczenia w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Przedstawiamy lubelskie wydarzenia, które znajdują się w oficjalnym Programie Kulturalnym Polskiej Prezydencji.

Najstarsze Pieśni Europy. Tradycja i awangarda
Data wydarzenia: 06 - 12.10.2011

Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu "Najstarsze Pieśni Europy" obok wykonawców tradycyjnych technik archaicznego śpiewu, po raz pierwszy wystąpią artyści z kręgu muzyki współczesnej, awangardowego jazzu i progresywnego rocka, którzy twórczo eksperymentują z muzycznym dziedzictwem Europy.

W tym roku, z uwagi na szczególny charakter i obecność w Krajowym Programie Kulturalnym Prezydencji 2011, Międzynarodowy Festiwal "Najstarsze Pieśni Europy" skupi się na trudnościach w definiowaniu tego, co europejskie, wskaże na niejednoznaczność i ambiwalencję określających Europę pojęć, pokaże europejskość w jej peryferyjnych osobliwościach, poszukując europejskich korzeni muzycznych zarówno na północnych, jak i południowych krańcach globu, nawet w syberyjskiej tundrze i saharyjskiej Afryce. Penetrując ugrofińskie, celtyckie, słowiańskie, czy bałtyckie muzyczne rubieże, festiwal postawi pytanie o granice europejskiej muzyki i o źródła jej tożsamości, a także o wędrówkę muzycznych motywów. Ukaże zaskakujące podobieństwa, wzajemne wpływy i zależności, a także modyfikacje lokalnych tradycji pod wpływem zjawisk i procesów obejmujących całą Europę. Pieśni pradawnej Europy wykonają zarówno sędziwi strażnicy wiejskiej tradycji, jak i młodzi artyści z miasta, którzy podjęli trud rekonstrukcji dawnych technik śpiewania i ocalania ginących pieśni. Festiwal jest unikalną okazją do posłuchania żywych lub ożywionych przez etnomuzykologów i artystów archaicznych pieśni, zachowanych w Europie.

Konfrontacje Teatralne
Data wydarzenia: 14 - 22.10.2011

Najbliższa edycja Konfrontacji Teatralnych, zbiegająca się w czasie z Przewodnictwem Polski w Radzie UE i promocją idei Partnerstwa Wschodniego, poświęcona zostanie w dużej części analizie przemian w teatrze rosyjskim i teatrach dawnych republik ZSRR. Osobnymi blokami programowymi jest poświęcony teatrowi ruchu nurt MAAT oraz "showcase lubelski".

Osobnym blokiem programowym będzie "showcase lubelski" - prezentacje najważniejszych produkcji artystów związanych z Lublinem (oraz produkcji przygotowywanych specjalnie na festiwal). Showcase ma na celu nie tylko promocję tych spektakli wśród zaproszonych producentów i dyrektorów artystycznych festiwali międzynarodowych. Festiwal, we współpracy z partnerskimi organizacjami z krajami Partnerstwa Wschodniego, gościć będzie grupę młodych reżyserów, którzy na bazie oglądanych spektakli i dyskusji moderowanych na miejscu, będą rozważać możliwość współpracy w kolejnych latach ze środowiskiem lubelskim, przy wsparciu festiwalu.

Prezentacje teatralne jak co roku wzbogacone zostaną o prezentacje sztuk wizualnych w przestrzeni publicznej miasta, przegląd filmów, scenę muzyczną.

Szesnasta edycja Konfrontacji Teatralnych nie tylko skupi się na dialogu artystycznym Polska - Rosja - Partnerstwo Wschodnie, ale ma tez być punktem wyjścia dla kilkuletniego programu współpracy z młodymi twórcami teatralnymi z regionu, w kontekście kolejnych odsłon festiwalu prezentujących środowiska innych części Europy.

Mindware: technologie dialogu
Data wydarzenia: 22.09 - 30.10.2011

Program rezydencyjny "Mindware" to pole dla artystycznej refleksji i interwencji w miejskiej przestrzeni komunikacji społecznej. Przestrzeń ta jest dzisiaj zdominowana przez cyfrowe technologie medialne i łączące je sieci, które wytyczają także nowe sposoby postrzegania i rozumienia rzeczywistości. Technologie te nie tylko na stałe zagościły w krajobrazie przestrzeni publicznej – zarówno w sensie obecności fizycznej jak i na poziomie niewidzialnych gołym okiem zasięgów i transmisji – ale z impetem podbijają zbiorowe wyobraźnie i zmieniają towarzyszące im języki. Zasadnicza, rezydencyjna część projektu rozpocznie się 22 września 2011 r. i potrwa do 9 października 2011 r. Złożą się na nią wykłady i seminaria, spotkania, dyskusje z udziałem artystów i ekspertów, a taże proces opracowywania koncepcji i tworzenia prac Mindware’owych. Rozpoczęcie prezentacji prac artystów nastąpi 8 października 2011 r. i potrwa do 30 października 2011 r.

Źródło: www.kultura.lublin.euARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK