SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


WRZESIEŃ 2011 Przetłumacz i wygraj!

Piąta edycja unijnego konkursu tłumaczeniowego dla młodzieży Juvenes Translatores już ruszyła. Do 20 października br. zainteresowane szkoły średnie mogą rejestrować się na stronie http://ec.europa.eu/translatores i przygotowywać do tego wielojęzycznego zadania. Uczniowie ze wszystkich wylosowanych szkół w UE zasiądą do tłumaczeń o tej samej porze, w czwartek, 24 listopada. Najlepsi z nich pojadą do Brukseli.

– Przez konkurs pragniemy promować naukę języków obcych w szkołach oraz zawód tłumacza – powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.
– Znajomość języków poszerza horyzonty, otwiera nas na różne kultury i zwiększa szanse na rynku pracy.

Uczestnicy konkursu Juvenes Translatores (łac. "młodzi tłumacze") dostają do przetłumaczenia jednostronicowy tekst w wybranej przez nich jednej z 506 kombinacji językowych, możliwych dla 23 języków urzędowych UE. W tym roku tematem tekstów konkursowych będzie wolontariat w związku z obchodzonym w 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.

Kto, jak i dlaczego warto?
Do konkursu może zgłosić uczniów każda szkoła średnia z siedzibą w Unii Europejskiej, niezależnie od swojego profilu. Zeszłoroczne zwycięstwo Sylwestra Zielińskiego z Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie dowiodło, że nie tylko humaniści i pasjonaci języków mają szansę na główną nagrodę (więcej o uroczystości w Brukseli i polskim laureacie edycji 2010 czytaj tutaj <http://ec.europa.eu/polska/news/110408_jt_ceremonia_pl.htm> )

Od 1 września do 20 października br. na stronie internetowej<http://ec.europa.eu/translatores> , szkoły średnie mogą rejestrować uczniów (rocznik 1994). Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest we wszystkich językach urzędowych UE. Piąta już edycja konkursu odbędzie się równocześnie we wszystkich wybranych szkołach w czwartek, 24 listopada. Może w nim wziąć udział ponad 750 szkół.

Szkoły mogą zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż pięciu uczniów.
Nie ma ograniczeń co do narodowości uczestników, muszą oni jednak uczęszczać do szkoły znajdującej się w jednym z państw członkowskich UE. W zeszłym roku do konkursu przystąpiło 2 800 uczniów. Tłumacze pracujący w Komisji Europejskiej ocenią tłumaczenia i wybiorą jednego zwycięzcę z każdego państwa. W marcu 2012 r. wszyscy zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli na rozdanie nagród.

Ile szkół w każdym kraju?
Liczba biorących udział szkół z poszczególnych państw odpowiadać będzie liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego z każdego państwa w 2014 r. Jeżeli dane państwo przekroczy przysługującą mu liczbę (zob. poniżej), Komisja dokona wyboru w drodze losowania.

Maksymalna liczba uczestniczących szkół z poszczególnych państw:
Austria 19
Belgia 22
Bułgaria 18
Cypr 6
Czechy 22
Portugalia 22
Dania 13
Estonia 6
Finlandia 13
Francja 74
Hiszpania 54
Holandia 26
Irlandia 12
Litwa 12
Luksemburg 6
Łotwa 9
Malta 6
Niemcy 96
Polska 51
Grecja 22
Rumunia 33
Słowacja 13
Słowenia 8
Szwecja 20
Węgry 22
Wielka Brytania 73
Włochy 73
Ogółem 751

Dodatkowe informacje:
Strona internetowa konkursu: http://ec.europa.eu/translatores

Facebook: JuvenesTranslatores
<http://www.facebook.com/pages/Brussels-Belgium/Juvenes-Translatores/283231899009>

Twitter: @translatores <http://twitter.com/translatores>

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie:
Anna.KOZDOJ@ec.europa.eu, tel. +48 22 55 68 943
Izabela.ZYGMUNT@ec.europa.eu, tel. +48 22 55 68 958

Biuro Prasowe w Brukseli:
Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58
Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK