SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


PAŹDZIERNIK 2011 - STYCZEŃ 2012 Konkurs o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży.

Przedłużony termin składania zgłoszeń do Nagrody im. Karola Wielkiego dla Młodzieży 2012

Termin składania zgłoszeń do konkursu o Europejską Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży został przedłużony do 13 lutego, by dać szansę udziału w konkursie jak największej liczbie uczestników. Nagroda Karola Wielkiego dla Młodzieży jest adresowana do ludzi w wieku od 16 do 30 lat, którzy realizują projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości.

W konkursie biorą udział osoby lub grupy realizujące np. programy wymiany młodzieży, projekty internetowe w skali europejskiej oraz organizujące imprezy przeznaczone dla młodzieży. Oceniane są projekty już wdrażane.

Organizatorami konkursu są Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie. Zwycięzcy otrzymają nagrody w wysokości od 2 do 5 tysięcy euro.

Zwycięzcą zeszłorocznej edycji konkursu został brytyjski internetowy magazyn lifestylowy dla młodzieży "Europe & me". Drugie miejsce zostało przyznane zespołowi z Grecji za film krótkometrażowy "Balkans Beyond Borders", a trzecie projektowi z Hiszpanii za program kulturowej wymiany studentów Erasmus "Escena Erasmus Project".

W 2009 roku Nagrodę zdobył polski projekt edukacyjny "YOUrope needs YOU" realizowany przez oddział Europejskiego Forum Studentów AEGEE w Krakowie.

Więcej informacji udziela Ayla Sultan Çiçek ayla.cicek@europarl.europa.eu
Tel: 0032-2-284 10 09 lub 0032-498-98 13 37 (kom.).W czwartek 10 listopada 2011 wystartowała najnowsza, piąta edycja konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. Nagroda jest przyznawana młodym ludziom realizującym projekty promujące wzajemne zrozumienie między obywatelami krajów Unii Europejskiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 23 stycznia 2012 roku.

Nagroda im. Karola Wielkiego to projekt organizowany wspólnie przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie.

Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 16 do 30 lat.

Do konkursu zgłaszane są projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości, np. programy wymiany młodzieży, projekty artystyczne, bądź internetowe na skalę europejską.

Nagrody

Łączna pula nagród pieniężnych to 10 000 euro. Trzy zwycięskie projekty zostaną nagrodzone sumami 5 000, 3 000 oraz 2 000 euro. Zwycięzcy zostaną także zaproszeni do siedziby Parlamentu Europejskiego. Wszyscy nominowani do nagrody przez narodowe jury będą zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród w Akwizgranie 15 maja 2012.

Wybór laureatów


Projekty przyjmowane są do 23 stycznia 2012 roku.

Najlepsi kandydaci wyłaniani są w dwuetapowej procedurze.

Na pierwszym etapie, narodowe jury złożone z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i jednego przedstawiciela organizacji młodzieżowej z danego kraju wybierają 27 najlepszych projektów - po jednym z każdego państwa członkowskiego. Ten etap trwa do 5 marca 2012.

W drugiej fazie, europejskie jury składające się z przewodniczącego i trzech posłów do Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie wyłania spośród narodowych kandydatów trzech finalistów. Finaliści zostaną wyłonieni do 5 kwietnia 2012.

Laureaci poprzedniej edycji

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został brytyjski internetowy magazyn lifestylowy dla młodzieży "Europe & me". Drugie miejsce zostało przyznane zespołowi z Grecji za film krótkometrażowy "Balkans Beyond Borders", a trzecie projektowi z Hiszpanii za program kulturowej wymiany studentów Erasmus "Escena Erasmus Project".

W 2009 roku Nagrodę zdobył polski projekt edukacyjny "YOUrope needs YOU" realizowany przez oddział Europejskiego Forum Studentów AEGEE w Krakowie.


Ważne informacje

Formularze zgłoszeniowe do konkursu można znaleźć pod adresem:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/en/introduction.html
Więcej informacji udziela Ayla Sultan Çiçek: ayla.cicek@europarl.europa.eu
tel: +32-2-284 10 09 lub +32-498-98 13 37 (komórka).ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK