SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


24.01.2012 Co trzy kraje, to nie jeden

Ruszył konkurs, którego celem jest pokazanie korzyści płynących ze współpracy w ramach trio prezydencji. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody !

W związku z oficjalnym przejęciem przez Danię przewodnictwa  w Radzie UE od Polski 11 stycznia ruszył specjalny konkurs skierowany do młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół średnich. Zadaniem uczestników jest nakręcenie krótkiego filmiku (np. telefonem komórkowym), w którym pokazane zostaną korzyści płynące ze współpracy państw. Filmik powinien nawiązywać do takich haseł jak „trio”, „współpraca”, „kontynuacja”.
Łączna pula nagród w konkursie wynosi 3000 pln! Prace można nadsyłać do 31 stycznia br.

Dla laureatów Konkursu przewidziane są trzy nagrody pieniężne

  • Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda w wysokości 1500zł
  • Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda w wysokości 1000zł
  • Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda w wysokości 500zł

Partnerem konkursu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Co to jest trio?

Jak pokazało doświadczenie, okres sześciu miesięcy jest zbyt krótki, aby państwo sprawujące prezydencję mogło skutecznie zrealizować założone cele swojego przewodnictwa. W tej sytuacji wykrystalizowała się koncepcja prezydencji grupowej, w której trzy kraje sprawujące po sobie przewodnictwo koordynują między sobą główne cele, jakie chciałyby zrealizować w dłuższym okresie, to znaczy 18. miesięcy sprawowanych przez siebie trzech kolejnych prezydencji. Skuteczną realizację tej koncepcji zapewnić ma też założenie, że każde trio składa się z państwa dużego i dwóch państw mniejszych, a także i to, że w każdej trójce będą kraje starej i nowej Unii.

Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z dnia 1 stycznia 2007, po przyjęciu Bułgarii i Rumunii
do grona państw członkowskich UE ustalono nowy porządek sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Obejmuje on obecnie 27 Państw Członkowskich i określony jest do połowy 2020 r. Pierwszymi państwami, które zrealizowały ten model były Niemcy, Portugalia i Słowenia.

Trio Polska-Dania-Cypr

Polska, rozpoczynająca prezydencję w lipcu 2011 r., była pierwszym i największym państwem „naszego” tria, w skład którego wchodzą Królestwo Danii i Republika Cypryjska. Strona polska rozpoczęła współpracę w ramach naszego trio z Danią oraz Cyprem już w roku 2008, a zatem na długo przed objęciem prezydencji w UE.

Więcej informacji o trio prezydencji: http://pl2011.eu/polish_denmark_cyprus_trio

DO POBRANIA - REGULAMIN KONKURSU : PDFARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK