SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


26.01.2012 Szkolenie "Bądź przedsiębiorczy" – możliwości pozyskania funduszy unijnych na działalność gospodarczą

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat zakładania działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskania funduszy europejskich na założenie działalności gospodarczej. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina w dniu 23.02.2012 r.

Szkolenie będzie obejmować zasady zakładania działalności gospodarczej, przedstawienie możliwości pozyskania środków europejskich na otwarcie działalności gospodarczej (m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki), przedstawienie harmonogramu naboru wniosków, przedstawienie formularzy aplikacyjnych oraz prezentację dobrych praktyk. Po szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu funduszy strukturalnych. Organizatorem szkolenia jest Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności osoby bezrobotne, absolwentów i studentów ostatnich lat studiów oraz osoby pracujące chcące założyć własną działalność gospodarczą.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczestników oraz koszt materiałów szkoleniowych. Organizator zapewnia także bezpłatny transport z Lublina do Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego w Nasutowie i z powrotem (koszty dojazdu do Lublina nie są zwracane). Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

Zgłoszenia można nadsyłać faxem (81 534 61 92) lub drogą elektroniczną (europe-direct@europe-direct.lublin.pl) do dnia 15.02.2012 r. (liczy się data wpłynięcia). Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na szkolenie dostaną potwierdzenie e-mailem po 15.02.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 081 534 61 91
lub drogą elektroniczną: europe-direct@europe-direct.lublin.pl.

DO POBRANIA :


HARMONOGRAM SZKOLENIA

„Bądź przedsiębiorczy” – możliwości pozyskania funduszy unijnych na działalność gospodarczą
23 lutego 2012 r. Nasutów koło Lublina

 
08.45 – 09.00
Rejestracja uczestników.

09.00 – 10.30
Rejestracja działalności gospodarczej – procedura, dokumenty, formy działalności gospodarczej.

10.30 – 10.45
Przerwa kawowa.

10.45 – 12.15
Dotacje na rozpoczęcie i na rozwój działalności gospodarczej:
środki z Urzędu Pracy i z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

12.15 – 12.30 
Przerwa kawowa.

12.30 – 14.00
Wzór wniosku i biznes planu dla działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013. Harmonogram naboru wniosków i dobre praktyki dotyczące aplikowania o fundusze pomocowe.

14.00
Obiad i możliwość konsultacji z trenerem.

14.45
Wyjazd z NasutowaARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK