SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


21.02.2012 Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej w 2011 r. – teraz dostępne też jako e-book

Czy chcesz wiedzieć, czego Unia Europejska dokonała w 2011 r.? Jakie kroki podjęła w obliczu kryzysu finansowego i gospodarczego? Co zrobiła, aby pobudzić wzrost gospodarczy i zapobiec utracie miejsc pracy? Jakie korzyści Unia przyniosła Europejczykom? Czego dokonała na arenie międzynarodowej?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w sprawozdaniu ogólnym za rok 2011. Komisja Europejska publikuje takie sprawozdanie co roku. Podsumowuje w nim najważniejsze inicjatywy i sukcesy UE poprzednich dwunastu miesięcy.

Sprawozdanie składa się z pięciu rozdziałów:

  1. Zwiększanie skuteczności zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej (przedstawiono tu najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku i podjęte w związku z nimi decyzje)
  2. Silniejszy wzrost
  3. Obywatele UE w centrum uwagi
  4. Silniejsza UE na arenie światowej
  5. Zwiększenie odpowiedzialności, efektywności i przejrzystości w UE

Po raz pierwszy sprawozdanie ogólne dostępne jest również jako e-book, dzięki czemu można je czytać na telefonach komórkowych i tabletach. W tym celu należy kliknąć na link EU Bookshop.

Wersja PDF raportu

W serwisie EU Bookshop można też zamówić kolorowy wydruk 178-stronicowego sprawozdania. Przez serwis zamawiać można także sprawozdania za poprzednie lata, począwszy od 2000 r. Relacjonują one szczegółowo działalność UE w ostatnich latach, skupiając się na wyzwaniach, które przed nią stały, i na osiągniętych sukcesach.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK