SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


31 marca 2012 Międzynarodowe seminarium studenckie "Student on the labour market" już za nami!

W ostatnią sobotę - 31 marca 2012 zakończyło się drugie międzynarodowe seminarium studenckie
zatytułowane „Student on the labour market”.

 Międzynarodowe seminarium studenckie „Student on the labour market” odbyło się w dniach 25 – 31 marca 2012 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie. Projekt był podzielony na cztery części. W pierwszej z nich (jeszcze przed przyjazdem do Polski) zagraniczni uczestnicy przeprowadzili międzynarodowe badanie ankietowe dotyczące aktywności studenckiej oraz pozycji studentów i absolwentów na rynku pracy. Z ankiet wynika, iż mimo, że studenci żyją w różnych krajach i na pozór innych środowiskach, to muszą oni stawić czoła tym samym problemom: brak pracy, brak perspektyw po zakończeniu studiów, konieczność wyjazdu za granicę.

Wspomniane ankiety posłużyły jako materiał do dyskusji podczas projektu. Jego drugą część stanowiły międzynarodowe warsztaty (26-28 marca) w trzech blokach tematycznych a w ramach każdego bloku trzy grupy:  doświadczenie podczas studiów, różne formy aktywności na rynku pracy oraz nowicjusz na rynku pracy.

Punktem kulminacyjnym projektu była konferencja na Wydziale Humanistycznym UMCS, składająca się z sesji powitalnej oraz trzech paneli dyskusyjnej. W sesji otwierającej uczestników powitał pan Mieczysław Ryba, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin. Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Beata Stepaniuk – Radna Miasta Lublin, Mariusz Pawłowski – Prezes Zarządu spółki Projekt Kwadrat, Zdzisław Hoffman – Prezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu oraz Monika Różycka-Górska  z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Projekt jest współfinansowany ze środków programu
Młodzież w działaniu Unii EuropejskiejARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK