SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


9.05.2012 Europejska Gra Miejska

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Europy 9 maja 2012 r. zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa lubelskiego do udziału w Europejskiej Grze Miejskiej.

Gra odbędzie się w centrum Lublina. Jej uczestnicy będą mieli za zadanie znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii europejskich związanych z naszym miastem. W tym celu drużyny będą musiały odwiedzić instytucje, odnaleźć budynki, porozmawiać z odpowiednimi osobami. Gra rozpocznie się o godz. 10.30 na europejskim stoisku informacyjnym pod Ratuszem przy Placu Łokietka w Lublinie, a zakończy się najpóźniej o godz. 12.00 w tym samym miejscu.

W grze wezmą udział drużyny 5-osobowe pod opieką nauczyciela/opiekuna. Za ukończenie gry i dotarcie na metę z prawidłowymi odpowiedziami przewidziane są nagrody rzeczowe. Więcej informacji w załączonym regulaminie i pod numerem telefonu: 81 534 61 91.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Wydział Funduszy Europejskich UM Lublin.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do dnia 2 maja 2012 roku
faxem na numer 81 534 61 92
lub mailem na adres europe-direct@europe-direct.lublin.pl.

O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszone drużyny powinny stawić się w punkcie startu o godz. 10.15.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu!

DO POBRANIA


Konkurs pt. „Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego”


Serdecznie zapraszamy na kolejną już edycję symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w ramach obchodów „Dnia Europy” w dniu 9 maja 2012 r. w lubelskim Ratuszu (Sala Obrad Rady Miasta) przy Placu Łokietka 1.

Celem symulacji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin oraz Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin. Patronat honorowy nad konkursem objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego ufundowany przez prof. Lenę Kolarską – Bobińską Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Ponadto każda szkoła uczestnicząca w tegorocznej Symulacji otrzyma ścienną mapę Unii Europejskiej.
W Symulacji nie mogą brać udziału uczniowie, którzy uczestniczyli w jednej z trzech ostatnich edycji konkursu oraz uczniowie, którzy brali udział w wyjazdach studyjnych organizowanych przez posłów do Parlamentu Europejskiego.

Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego będzie przebiegała według następującego scenariusza:

9.00 - 9.10.
Powitanie uczestników Symulacji przez organizatorów i zaproszonych gości.

9.10 - 9.55.
Praca poszczególnych frakcji, wybór lidera frakcji i wypracowanie wspólnego, zgodnego z założeniami danej frakcji stanowiska. Zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez organizatora.

9.55 - 10.10.
Przerwa kawowa

10.10 - 10.20.

Rozpoczęcie sesji plenarnej – przedstawienie się członków poszczególnych frakcji.

10.20 - 12.00.

Wystąpienia liderów poszczególnych frakcji z wypracowanym stanowiskiem,
dyskusja przedstawicieli poszczególnych frakcji.
Głosowanie nad wypracowaniem wspólnego stanowiska dot. poruszanych kwestii:

10.20 - 10.50.

Perspektywa Finansowa UE na lata 2014 - 2020

10.50 - 11.20
.
Bezrobocie wśród młodzieży w Unii Europejskiej.

11.20 - 11.50
.
Czy i kiedy rozszerzenie UE o Bałkany?

12.00 - 12.30.

Oficjalne zamknięcie sesji i zaproszenie uczestników na poczęstunek

12.30 – 13.00

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do dnia 2 maja 2012 roku do godziny 12.00
faxem na numer 81 534 61 92 lub mailem na adres biuro@rcie.lublin.pl lub dostarczenie ich osobiście do biura RCIE, które mieści się przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie 3, na III piętrze (budynek NOT).

DO POBRANIA :

Wszelkich informacji odnośnie do Konkursu udziela Andrzej Skórski 81 534 61 91, e- mail jw.
O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu!

Patronat nad Symulacją objęła:

Patronat Honorowy nad obchodami Dnia Europy objął
Pan Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego


Patronat medialny - TVP Lublin , Kurier LubelskiARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK