SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


29 maja 2012 XII Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich pt. "Jeśli nie Euro to co?"

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, dzieci i młodzież ze szkół województwa lubelskiego do udziału w corocznym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich, który odbędzie się 29 maja 2012 r. o godz. 9.00 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w Sali Błękitnej.

Tegoroczny Zjazd będzie poświęcony tematyce Euro w podwójnym rozumieniu: waluty i mistrzostw piłkarskich organizowanych w tym roku przez Polskę.

Pragniemy z jednej strony zwiększyć wiedzę młodzieży na temat europejskiej waluty, jej wad i zalet, szans i zagrożeń dla Polski, z drugiej zaś strony chcemy zachęcić młodych ludzi do aktywnego uprawiania sportu wykorzystując Euro 2012 jako szansę na promocję zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

Program Zjazdu uatrakcyjnią liczne konkursy z nagrodami z zakresu wiedzy o Euro-walucie i Euro-mistrzostwach.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich uczniów wraz z opiekunami, którzy:

• działają w Szkolnych Klubach Europejskich,
• uczą się w klasach o profilu europejskim,
• interesują się działaniami na rzecz integracji europejskiej.

Z jednej szkoły może się zgłosić maksymalnie 7 uczniów i 2 nauczycieli.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą na formularzu zgłoszeniowym do 23 maja 2012 r.
pod adresem e-mail: biuro@rcie.lublin.pl.

Jednocześnie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do uczestnictwa w konkursie na rewers polskiej monety euro. Jest to konkurs plastyczny, którego przedmiotem jest projekt rewersu przyszłej polskiej waluty euro stworzony w dowolnej formie plastycznej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na tegorocznym Zjeździe SKE 29 maja. Termin nadsyłania prac konkursowych jest taki sam jak termin zgłoszenia na Zjazd SKE – 23 maja (liczy się data wpłynięcia pracy). W załącznikach znajdą Państwo regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do konkursu. Obowiązują oddzielne formularze zgłoszeniowe na Zjazd SKE i na konkurs.

Organizatorami XII Regionalnego Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich są: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, a także Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. Patronat nad Zjazdem objęła Pani Jolanta Szołno-Koguc Wojewoda Lubelski oraz Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 81 534 61 91
lub pod adresem e-mail: biuro@rcie.lublin.pl.
Osobą do kontaktu jest Pan Andrzej Skórski.
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK