SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


01.08.2012 Masz swoje 5 minut!

Czy pobyt w innym kraju Unii Europejskiej sprawił Ci kiedyś trudności?
A może miałeś problemy z zakupami on-line w innym kraju UE?

Nieważne czy mieszkasz w Polsce, Belgii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech - do 9 września każdy z nas jako obywatel Unii Europejskiej może wyrazić opinię, co chciałby w niej zmienić. Weź udział w największych w historii UE konsultacjach społecznych!

Wystarczy kliknąć tutaj i wyrazić swoją opinię. Zajmie to dosłownie kilka minut. Państwa głos naprawdę się liczy!

Czy wiedzieli Państwo, że jako obywatele kraju UE są Państwo również obywatelami UE? Z tego powodu przysługuje Państwu szereg praw wymienionych w traktatach UE od 1993 r. i uzgodnionych przez wszystkie 27 krajów członkowskich:

  • prawo do przemieszczania się i zamieszkania w dowolnym kraju UE
  • prawo do niedyskryminującego traktowania ze względu na przynależność państwową
  • prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego w kraju zamieszkania w UE
  • jeżeli Państwa kraj nie ma własnego przedstawicielstwa, prawo do pomocy w kraju poza UE ze strony ambasady lub konsulatu innego kraju UE na takich samych warunkach jak w przypadku obywatela tego kraju
  • prawo do złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego i wniesienia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
  • prawo do zgłoszenia, wraz z innymi obywatelami UE, inicjatywy obywatelskiej dotyczącej opracowania nowych przepisów UE.
Prawa te przysługują nie tylko w przypadku zamieszkania w innym kraju UE, lecz również podczas podróży lub krótkiego pobytu w innym kraju UE (jako turysta, uczeń lub student, stażysta, pracownik przygraniczny, osoba dojeżdżająca do pracy, pacjent, osoba będąca w podróży służbowej itd.), lub nawet przy dokonywaniu zakupów w internecie.

W 2010 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat obywatelstwa UE w celu poinformowania obywateli UE o ich prawach. W sprawozdaniu wskazano główne przeszkody uniemożliwiające obywatelom pełne korzystanie z przysługujących im praw i określono 25 działań zaradczych. Sprawozdanie zostało zdecydowanie poparte przez Parlament Europejski.

Od tamtego czasu poczyniono znaczne postępy, jeśli chodzi o ułatwienie życia obywateli. Na przykład z inicjatywy Komisji Europejskiej przyjęto nowe unijne przepisy umożliwiające skuteczniejsze korzystanie z praw obywatelskich. Niektóre z propozycji Komisji są nadal omawiane w Parlamencie Europejskim i Radzie Ministrów UE. Sprawdź, jak radzimy sobie w poszczególnych dziedzinach.

W 2013 roku przypadnie 20. rocznica obywatelstwa UE, które zostało wprowadzone wraz z wejściem w życie traktatu z Maastricht. Z tej okazji Komisja Europejska chce dopracować i wzmocnić program działań na rzecz obywateli oraz upewnić się, że obywatele mogą korzystać ze swoich praw w życiu codziennym.

Komisja Europejska przedstawi w 2013 r. nowe sprawozdanie na temat obywatelstwa UE, w którym określi dalsze działania w odpowiedzi na kwestie poruszone przez obywateli UE. Komisja zaproponowała również, aby rok 2013 był Europejskim Rokiem Obywateli i zamierza podjąć szereg inicjatyw, w których obywatel znajdzie się w centrum działań.

Państwa opinia jest dla nas ważna!

Wkład obywateli w sprawozdanie na temat obywatelstwa UE za rok 2013 ma ogromne znaczenie. Komisja Europejska chciałaby poznać opinie obywateli na temat kwestii, które ich dotyczą.

Opinie można przesyłać od 9 maja do 9 września 2012 r. Komisja przygotuje analizę wszystkich odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i opublikuje ją w internecie.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK