SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


09.2012 Bądźmy aktywni RAZEM !

to konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, związany z tematem przewodnim Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Jego głównym założeniem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą seniorzy. Do udziału w konkursie można się zgłaszać do 17 października. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.


Dlaczego warto?

Konkurs jest związany z tematem przewodnim trwającego Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Bez względu na wiek, osoby starsze mogą odgrywać ważną rolę w społeczeństwie i cieszyć się życiem. Trzeba jednak wskazywać, jak najlepiej wykorzystać ich potencjał.

Europejski Rok 2012 to znakomita okazja do wzmacniania solidarności międzypokoleniowej, do pokazania, jak ogromne znaczenie społeczne mają wiedza i doświadczenie przekazywane dzieciom i młodzieży przez seniorów. To także główny cel konkursu organizowanego przez Przedstawicielstwo KE w Polsce. Chcemy zwrócić uwagę uczniów na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze. Co mogą przekazać starsi młodym, ale także młodzi starszym?

Konkurs ma zachęcić młodzież do podejmowania konkretnych działań z myślą o aktywności osób starszych i budowaniu solidarności międzypokoleniowej. Jak namówić seniorów do włączenia się w życie swojego osiedla, miasteczka, gminy? Jak zainteresować ich tym, w co angażują się dziś młodzi ludzie?

Zasady konkursu

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie - indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych lub trzyosobowych, ze szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły specjalne). Prace mogą mieć formę eseju, wywiadu, reportażu, fotoreportażu lub wideoreportażu. Zadaniem uczestników będzie opisanie przygotowanego i realizowanego przez siebie projektu, którego głównym celem była - lub nadal jest - aktywizacja seniorów, wspólne spędzanie z nimi czasu, wymiana wiedzy i doświadczeń między pokoleniami, itp. Chodzi o pokazanie na konkretnych przykładach, co starsi mają do zaoferowania osobom młodym oraz w jaki sposób młodzież może przekazać swoje pasje i pomysły osobom starszym. Czego pokolenia mogą się nauczyć od siebie
nawzajem?

Uczniowie, którzy nie realizowali bądź nie realizują takiego projektu, mogą przedstawić swoje pomysły nawiązujące do Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Nagrody

Autorzy sześciu najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczysty finał konkursu, połączony z wręczeniem nagród i dyplomów.

Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają cyfrowe aparaty fotograficzne.

Nagrodą za zajęcie pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych będzie udział w wizycie studyjnej do Brukseli, połączonej ze zwiedzaniem instytucji europejskich - dla autorów prac i ich opiekunów.

Jak to było w poprzednich latach?

W ubiegłym roku nasz konkurs nazwaliśmy "Mój pierwszy krok w wolontariat". Jego celem było wyróżnienie osób, które już zaangażowały się w wolontariat oraz tych, które miały świetne pomysły na zachęcenie znajomych do pomagania innym, jak również promowanie dobrych praktyk i stworzenie swoistego katalogu dobrych rad dla początkujących wolontariuszy.

Mamy nadzieję, że również i w tym roku nie zabraknie emocji i udowodnicie, że młodzi Polacy są aktywnymi uczestnikami życia społecznego, którzy czerpią wiedzę i doświadczenie od starszego pokolenia.

W 2010 r. konkurs „Nie wykluczam!” poświęcony był walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Było wyjątkowo emocjonująco - nagrodziliśmy aż 9 zespołów! Edycja 2009 nosiła nazwę „Przybij piątkę!” i nawiązywała do piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dwudziestej rocznicy przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2008 r. konkurs"Europa Wielu Kultur" był związany z obchodzonym Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Z kolei konkurs inauguracyjny (2007) stawiał pytanie: "Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?".

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia do konkursu następują poprzez:
• wypełnienie do 10 października formularza elektronicznego dostępnego na stronie<http://www.ceo.org.pl/pl/prezydencja/form/formuloarz-zgloszeniowy-do-konkursu-badzmy-aktywni-razem> Centrum Edukacji Obywatelskiej.
• nadesłanie do 17 października (liczy się data stempla pocztowego) pracy konkursowej zapisanej na płycie CD lub DVD wraz z papierową wersją wypełnionego formularza zgłoszeniowego<http://www.ceo.org.pl/pl/prezydencja/form/formuloarz-zgloszeniowy-do-konkursu-badzmy-aktywni-razem> podpisanego przez Opiekuna na adres:
Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa,
z dopiskiem „BĄDŹMY aktywni RAZEM!”

Nadesłane prace oceni jury złożone z przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz instytucji partnerskich.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji dostępnych jest na stronie
http://ec.europa.eu/polska/news/events/120901_konkurs_er2012_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK