SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


03,03.2013 99,9%: budżet UE na 2012 wykonany w najwyższym stopniu w historii

99,9%: budżet UE na 2012 wykonany w najwyższym stopniu w historii Wdrożenie zobowiązań w unijnym budżecie na 2012 rok wyniosło 144,4 mld euro, czyli 99,9% budżetu. W tym samym roku płatności wyniosły 131,7 mld euro (99, 6%), czyli prawie 10 mld euro więcej niż w 2011 roku. Te liczby pochodzą z noty informacyjnej, którą Komisarz Lewandowski zaprezentował Kolegium Komisarzy 27 lutego 2013 roku.

"To jest najwyższe wdrożenie unijnego budżetu w historii UE", powiedział Komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski. "Ten wynik pokazuje, że europejskie miasta, regiony, przedsiębiorstwa, studenci, organizacje pozarządowe i inni beneficjenci efektywnie korzystają z funduszy unijnych, które pełnią ważną rolę na poziomie lokalnym w całej Europie, zwłaszcza w czasach kryzysu. Niestety, liczby także pokazują, że wysokość zeszłorocznego budżetu była zatwierdzona na poziomie niższym niż potrzeby, jako że rachunki dotyczące projektów w całej Europie na około 16 mld euro nie mogły być zapłacone w 2012 i zostały przełożone na 2013.

Duża część płatności odpowiada poprzednio zaciągniętym zobowiązaniom, czyli współfinansowanym przez UE projektom, które rozpoczęto kilka lat temu na poziomie państw członkowskich. Są to projekty wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa, fundusze dla studentów, naukowców i organizacji pozarządowych.

Niewielkie kwoty wynikające z braku pełnej realizacji poszczególnych części budżetu UE wynoszą 66 mln euro, czyli tylko 0,05% dostępnych środków. Nota dotycząca wykonania budżetu UE jest sporządzana wyłącznie w celach informacyjnych i przesyłana władzy budżetowej (Parlamentowi Europejskiemu i Radzie). Nie obejmuje ona danych dotyczących wykonania budżetu w podziale na poszczególne państwa.

Strona internetowa Komisarza Lewandowskiego:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htmfacebook